Showing posts with label Hướng dẫn. Show all posts
Showing posts with label Hướng dẫn. Show all posts

20230415

Sửa lỗi máy in Zebra ZT610 ZT620

ISSUE / QUESTION

  • Cách sửa lỗi Media Out trên Zebra ZT610 ?
  • Sửa lỗi Ribbon Out Zebra ZT620 ?
  • Sửa lỗi Head Open Zebra ZT610, ZT620 ?

APPLICABLE TO

  • Zebra ZT610.
  • Zebra ZT620.

RESOLUTION / ANSWER

Bảng dưới đây tập hợp cách xử lý một số lỗi phổ biến trên dòng Zebra ZT610, ZT620:

 

Trạng thái lỗi

Nguyên nhân

Cách khắc phục   

 

 - Đầu in ZT610, ZT620 chưa được đóng gập hoàn toàn.

 

 -> Head Open.

 

 - Cảm biến mở đầu in hoạt động không chính xác: hư, lỗi.

 

 

  

 

 - Chưa lắp tem, nhãn (giấy) hoặc lắp sai giấy.

 

 -> Media Out.

 

    Hoặc:

 

 -> Zebra ZT610 ZT620 Media Out.

 

 - Vị trí cảm biến tem, nhãn (giấy) bị lệch.

 

 

 - Máy in ZT610, ZT620 cài đặt sai loại tem, nhãn đang sử dụng

 

 


 

 

 - Tem - nhãn bị kẹt bên trong đường dẫn giấy.

 

 

 -Kiểm tra lại đường dẫn giấy – tem, nhãn.

 

 -Vệ sinh trục lăn – roller và đầu in.

 


 

 

 

 

 

 

 

 - Ở chế độ in: Thermal Transfer:

 

    + chưa lắp ruy băng mực.

 

    + lắp sai ruy băng mực.

     

    + cảm biến ruy băng mực không nhận diện được mực in đang sử dụng.

 

    + tem, nhãn bám dính vào bề mặt cảm biến, che khuất.

 

 -> Error Condition Ribbon Out.

 

 -> Ribbon Out


    Hoặc:

 

-> Zebra ZT610 ZT620 Ribbon Out.

 

 - Vẫn báo lỗi dù đã lắp đúng ruy băng mực và cài đặt ở chế độ in: Thermal Transfer.

 

 

 - Nếu sử dụng giấy cảm nhiệt -> sét chế độ in: Direct Thermal.

 

 - Hoặc tháo ruy băng mực ra khỏi máy in.

 

 

 

 - Mực in được lắp, nhưng máy in sét phương thức hay kiểu in: Direct Thermal.

 -> Ribbon In.
 

 - Chưa lắp đầu in.

 

 - Đầu in không phải chính hãng Zebra hoặc đầu in bị vỡ, gãy, hư.

 

 

 - Lắp lại đầu in ZT610, ZT62.

 

 - Thay thế đầu in ZT610, ZT620 chính hãng Zebra.

 

 


 

 - Chưa lắp đầu in.

 

 - Điốt bán dẫn hư hỏng.

 

 

 - Lắp lại đầu in.

 

 - Thay thế đầu in.

  

 - Chưa lắp đầu in.

 

 - Điốt hoặc bo mạch đầu in hư.

 

 

 - Lắp lại đầu in.

 

 - Thay thế đầu in khác hoặc mới.

 

 


 

 - Nhắc nhở vệ sinh đầu in.

 

 - Vệ sinh đầu in, trục lăn – roller.

 

  

 


 

 - Nhiệt độ đầu in quá cao.

 

 - Tắt máy in và vệ sinh đầu in.

 

 - Đưa máy in ra bên ngoài nhiệt độ phòng.

 

 

 - Nhiệt độ đầu in ZT610, ZT620 quá thấp.

 

 

 - Đưa máy in ra ngoài nhiệt độ phòng.

 

 

 - Lắp sai cáp dữ liệu kết nối đầu in.

 

 - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết.

 

Hệ thống điểm điốt bán dẫn hư

 

 - Thay thế:

 

    + Đầu in zebra zt610.

 

    + Đầu in zebra zt620.

 
 

 - Tem, nhãn kẹt vào dao cắt

 - Vệ sinh dao cắt.


 

 - Tràn bộ nhớ.

 

 - Xóa files không cần thiết.

 

 - Reset Factory Defaults.

 

 

  

APPLICABLE PRODUCTS

 

Zebra ZT610.

Zebra ZT620
Sửa lỗi máy in Zebra ZT411 ZT421

ISSUE / QUESTION

  • Cách sửa lỗi Media Out trên Zebra ZT411 ?
  • Cách sửa lỗi Ribbon Out trên Zebra ZT421 ?
  • Head Open trên Zebra ZT411 ?

APPLICABLE TO

  • Zebra ZT411.
  • Zebra ZT421.

RESOLUTION / ANSWER

Để sửa lỗi trên dòng máy in Zebra ZT411 ZT421, chúng ta có bảng tóm tắt dưới đây hướng dẫn cách giải quyết một số lỗi cơ bản:

 

Trạng thái lỗi

Nguyên nhân

Cách khắc phục  

 

 - Đầu in ZT411, ZT421 chưa được đóng gập hoàn toàn.

 

 -> Head Open.

 

 - Cảm biến mở đầu in hoạt động không chính xác: hư, lỗi.

  

 

 

 

 - Chưa lắp tem, nhãn (giấy) hoặc lắp sai giấy.

 

 -> Media Out.

 

    Hoặc :


-> Zebra ZT411 ZT421 Media Out.

 

 - Lệch vị trí cảm biến tem, nhãn (giấy).

 

 

 - Máy in ZT411, ZT421 cài đặt sai loại tem, nhãn đang sử dụng

 

 


 

 - Tem - nhãn bị kẹt bên trong đường dẫn giấy.

 

 -Kiểm tra lại đường dẫn giấy - tem, nhãn.

 

 -Vệ sinh trục lăn - roller và đầu in.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ở chế độ in: Thermal Transfer:

 

    - chưa lắp ruy băng mực.

 

    - lắp sai ruy băng mực.

 

    - cảm biến ruy băng mực không nhận diện được mực in đang sử dụng.

 

    - tem, nhãn bám dính vào bề mặt cảm biến, che khuất.

 

 -> Error Condition Ribbon Out.

 

 -> Ribbon Out


    Hoặc:

 

 -> Zebra ZT411 ZT421 Ribbon Out.

 

 - Vẫn báo lỗi dù đã lắp đúng ruy băng mực và cài đặt ở chế độ in: Thermal Transfer.

 

 

 - Nếu sử dụng giấy cảm nhiệt -> sét chế độ in: Direct Thermal.

 

 - Hoặc tháo ruy băng mực ra khỏi máy in.

 

 


 

 - Mực in được lắp, nhưng máy in sét phương thức hay kiểu in: Direct Thermal.

 -> Ribbon In.


 

 - Chưa lắp đầu in.

 

 - Đầu in không phải chính hãng Zebra hoặc đầu in bị vỡ, gãy, hư.

 

 - Lắp lại đầu in ZT411, ZT421.

 

 - Thay thế đầu in ZT411, ZT421 chính hãng Zebra.

 

 

 

 

 - Chưa lắp đầu in.

 

 - Điốt bán dẫn hư hỏng.

 

 - Lắp lại đầu in.

 

 - Thay thế đầu in.

 


 

 - Chưa lắp đầu in.

 

 - Điốt hoặc bo mạch đầu in hư.

 

 

- Lắp lại đầu in.

 

- Thay thế đầu in khác hoặc mới.

 

 


 

 - Cần vệ sinh đầu in.

 - Vệ sinh đầu in, trục lăn – roller. 

 - Nhiệt độ đầu in quá cao.

 

 -Tắt máy in và vệ sinh đầu in.

 

 - Đưa máy in ra bên ngoài nhiệt độ phòng.

  

 - Nhiệt độ đầu in ZT411, ZT421 quá thấp.

 

 - Kiểm tra cáp kết nối dữ liệu và cáp nguồn đầu in.

 

 - Đưa máy in ra ngoài nhiệt độ phòng. 

 

 - Hệ thống điểm điốt bán dẫn hư.

 

 - Thay thế:

 

    + đầu in zebra zt411.

     

    + đầu in zebra  zt421.

  

 

 - Tem, nhãn kẹt vào dao cắt.

 - Vệ sinh dao cắt.

 


 

 - Tràn bộ nhớ.

 

 - Xóa files không cần thiết.

 

 - Tiến hành reset factory Defaults.


 

 

APPLICABLE PRODUCTS

 

Zebra ZT411.

Zebra ZT421.

Zebra ZT410.

Zebra ZT420.Zebra Printer

Intermec Printer