Sửa lỗi máy in Novexx XLP 604

ISSUE / QUESTION

Sủa lỗi máy in Novexx XLP 604 ?

No gap found error .

Ribbon end.

Material en error.

APPLIES TO 

Novexx XLP 60x.

Novexx XLP 604.

Novexx XLP 605.

Novexx XLP 606.

RESOLUTION 


Bảng tổng hợp dưới đây liệt kê một số lỗi phổ biến và hướng xử lý - khắc phục trên dòng máy in Novexx XLP 60x Series: XLP 604, XLP 605, XLP 606.


Trạng thái lỗi

Nguyên nhân

Cách khắc phục  

 

5074 Print module open.

 

 

 

 - Đầu in Novexx XLP 604/605/606 chưa được đóng gập hoàn toàn.

 

 

 -> Print module open.

 

 - Cảm biến đóng/mở đầu in Novexx XLP 60x không hoạt động.

 

 

 - Khóa đầu in Novexx XLP 60x gãy, vỡ.

 

 

 

 

5001 No gap found.

 

 

 - Chưa lắp tem, nhãn.

 

 - Hết tem, nhãn trong lúc in.

 

 - Lắp sai tem, nhãn.

 

 -> No gap found.

 

 

 

 - Vị trí cảm biến tem, nhãn - giấy lệch.


 

 - Máy in sét: Media Type = Non-Continuous (Punch). Nhưng sử dụng giấy Continuous (endless).

 

 

 

 


 

5002 Material end.

 

 

 - Hết tem, nhãn trong lúc in.

 

 - Lắp sai tem nhãn.

 

 - Cảm biến nhận diện tem, nhãn hết bị bụi giấy, bụi mực hoặc tem nhãn bám dính.

 

 -> Material end.

 

 

 - Tem, nhãn trượt khỏi thanh cố định khổ giấy.

 

 

 - Tem, nhãn bị kẹt vào trục lăn.

 

 - Cảm biến nhận diện tem, nhãn bị hư, lỗi – material end sensor.

 

 

 - Dây curoa đứt, gãy -> không kéo được tem, nhãn.

 

 

 


 

5008 Ribbon end.

 

 

 

 - Hết ruy băng mực trong khi in.

 

 - Lắp mực sai quy cách.

 

 - Ruy băng mực đứt trong lúc in.

 

  

 -> Ribbon end.

 

 -Ruy băng mực dính vào đầu in.

 

 

 - Lõi ruy băng mực quá rộng hoặc không cố định.

 

 

 - Dây curoa đứt, gãy hoặc vỡ chân răng.

 

 

 - Cảm biến ruy băng mực hư, lỗi.

 

 

5302 Ribbon movement.

 

 

 - Lắp mực sai quy cách.

 

 - Chưa cài đặt mực in màu.

 

 -Trục lắp ruy băng mực hoặc trục cuộn mực thải không quay.

 

 -> Ribbon movement.

 

 

5110 Ribbon low.

 

 

 - Cảnh báo ruy băng mực gần hết.

 

 

- Ấn dấu tích

sau đó ấn:

 

5311 Remove ribbon.

 

 

 - Máy in đang sét kiểu in hay phương thức in: direct thermal nhưng lại lắp ruy băng mực.

 

 - Tháo ruy băng mực khỏi máy in.

 

 - 6033 Print Head not supp.

 

 - 6034 Printhead NTC error.

 

 - 6036 Print Head not authenticated.

 

 - 6037 Print Head not programmed.

 

 

  - Chưa lắp đầu in.

 

 - Đầu in không phù hợp hay không tương thích.

 

 - Đầu in hư điốt bán dẫn.

 

 - Đầu in bị vỡ, gãy.

 

 - Đầu in không phải chính hãng Novexx Solutions.

 

 - Lắp đầu in chính hãng.

 

 -Thay thế:

     

    + đầu in Novexx XLP 604.

 

    + Đầu in Novexx XLP 605.

 

    + Đầu in Novexx XLP 606.

 

 

5145 Rewinder full.

 

 - Backing hoặc nhãn cuộn tràn trục cuộn Rewind.

 

 

 -Tháo, gỡ backing – phần mang nhãn hoặc tem nhãn sau khi in ra khỏi trục Rewind.

 

 

 

5140 Rewinder control.

 

-Trục cuộn backing – phần mang nhãn quay ngược:

 

  + Chưa cuộn phần backing vào trục rewind.

 

 + Cuộn backing vào trục rewind chưa đúng quy cách.

 

 + Backing rách hay đứt trong quá trình in.

 

 - Lắp lại backing vào trục rewind.

 

 - Cuộn backing đúng quy cách vào trục rewind.

5005 Cutter.

 

 - Lỗi dao cắt không về đúng vị trí.

 

 - Dao cắt kẹt tem, nhãn.

 

 - Vệ sinh dao cắt khỏi bụi giấy, hoặc tem, nhãn bám dính – kẹt.

 - Điều chỉnh lại vị trí dao cắt.
Zebra Printer

Intermec Printer