SOFTWARE HONEYWELL

PROBLEM / ISSUE

Driver cho máy in Honeywell ?

Cài driver máy in Intermec PX4i ?

Phần mềm in tem cho máy in Intermec ?

APPLIES TO

All Honeywell Barcode Printers

RESOLUTION

Dưới đây là tập hợp một số phần mềm thông dụng cho dòng máy in, máy đọc Honeywell, và cập nhật thường xuyên. 


==================================

 

InterDriver: Driver cho dòng máy in Honeywell, Intermec, Datamax.


-------------------------------------------------------------

 

PrintSet v4: Free - Cài đặt cấu hình máy in Honeywell, Intermec.


-------------------------------------------------------------

 

PrintSet v5: Free - Nâng cấp từ V4. Hỗ trợ các dòng model mới của Honeywell.


-------------------------------------------------------------

 

Bartender 2016 Lite : Free - Phần mềm thiết kế nhãn không hỗ trợ Database


-------------------------------------------------------------

 

EZConfig : Free - Phần mềm cấu hình cài đặt đầu đọc Honeywell.


-------------------------------------------------------------

 

 


Zebra Printer

Intermec Printer