Sửa lỗi máy in Zebra ZT510

ISSUE / QUESTION

Sửa lỗi Media Out máy in Zebra ZT510 ?

Khắc phục lỗi Ribbon Out trên ZT510 ?

HEAD OPEN ERROR ?

RIBBON IN ERROR ?

APPLICABLE TO

ZT510.

RESOLUTION / ANSWER

Bảng tổng hợp dưới đây liệt kê danh sách một số lỗi phổ biến và hướng khắc phục cho dòng Zebra ZT510.


Trạng thái lỗi

Nguyên nhân

Cách khắc phục  HEAD OPEN

CLOSE HEAD

 

 

 - Đầu in ZT510 chưa được đóng gập hoàn toàn.

 

 -> Head Open.

 

 - Cảm biến mở đầu in hoạt động không chính xác: hư, lỗi.

 

 

 


MEDIA OUT

LOAD MEDIA

 

 

 

 

 - Chưa lắp tem, nhãn (giấy) hoặc lắp sai giấy.

 

 -> Media Out.

 

 Hoặc:

 

 -> Zebra ZT510 Media Out.

 

 - Vị trí cảm biến tem, nhãn (giấy) bị lệch.

 

 

 - Máy in Zebra ZT510 cài đặt sai loại tem, nhãn đang sử dụng

 


 

 


 

RIBBON OUT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Ở chế độ in: Thermal Transfer:

 

    + chưa lắp ruy băng mực.

 

    + lắp sai ruy băng mực.

 

    + cảm biến ruy băng mực không nhận diện được mực in đang sử dụng.

 

    + tem, nhãn bám dính vào bề mặt cảm biến, che khuất.

 

 -> Error Condition Ribbon Out.

 

 -> Ribbon Out.

 

 Hoặc:

 

 -> Zebra ZT510 Ribbon Out.

 

 - Vẫn báo lỗi dù đã lắp đúng ruy băng mực và cài đặt ở chế độ in: Thermal Transfer.

 

 

 - Nếu sử dụng giấy cảm nhiệt -> sét chế độ in: Direct Thermal.

 

 - Hoặc tháo bỏ ruy băng mực ra khỏi máy in.

 

 


RIBBON IN 

 - Mực in được lắp, nhưng máy in sét phương thức hay kiểu in: Direct Thermal.

 -> Ribbon In.


 
 
REPLACE PRINTHEAD


 

 - Chưa lắp đầu in.

 

 - Đầu in không phải chính hãng Zebra hoặc đầu in bị vỡ, gãy, hư.

 

 

 - Lắp lại đầu in ZT510.

 

 - Thay thế đầu in ZT510 chính hãng Zebra.

 

 

 PRINTING HALTED

 

 

 - Nhiệt độ đầu in quá cao.

 

 - Điốt bán dẫn hư hỏng.

 - Lắp lại đầu in.

 

 - Thay thế đầu in.

 

 


 -  USB được gắn vào USB Host.

 - Cài đặt cổng USB Host. Chọn Yes.    

 

HEAD COLD 

PRINTING HALTED
THERMISTOR

REPLACE PRINTHEAD

 

 

 - Nhiệt độ đầu in ZT510 quá cao.

 

 

 - Tắt máy in và vệ sinh đầu in.

 

 - Đưa máy in ra bên ngoài nhiệt độ phòng.

 

 

 - Nhiệt độ đầu in ZT510 quá thấp.

 

 

 - Đưa máy in ra ngoài nhiệt độ phòng.

 

 

 - Lắp sai cáp dữ liệu kết nối đầu in.

 

 - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết.

 

 - Hệ thống điểm điốt bán dẫn hư.

 

 

- Thay thế:

 

     + Đầu in zebra zt510.

 


 

CUT ERROR

 

 

 - Tem, nhãn kẹt vào dao cắt.

 

 - Vệ sinh dao cắt.

 


 
 
OUT OF MEMORY


 

 

 - Tràn bộ nhớ SDRAM.

 - Xóa files không cần thiết.

 

 -> Reset Factory Defaults.
APPLICABLE PRODUCTS


Zebra ZT510.


Zebra Printer

Intermec Printer