SOFTWARE ZEBRA

ISSUE / QUESTION

Phần mềm thiết kế nhãn cơ bản máy in mã vạch Zebra ?

Phần mềm thiết kế nhãn Zebra ZDesigner Pro v2 ?

Cấu hình cài đặt máy đọc mã vạch Symbol/Zebra trên 123Scan v2 ?

Phần mềm load fonts chữ cho máy in Zebra ?

Phần mềm thiết kế tem ZDesigner V3 ?

Driver máy in mã vạch Zebra ?

Cài đặt Firmware cho máy in Zebra ?

APPLICABLE TO

All Label Zebra Barcode Printers

All Zebra Barcode Scanners

RESOLUTION / ANSWER

Ngoài các phần mềm cơ bản cho việc cài đặt, kết nối tới máy in Zebra, máy đọc Zebra; còn có một số pần mềm tiện ích nhằm nâng cao và giảm thiểu thời gian cài đặt cho máy in, máy đọc Zebra.


Dưới đây là danh sách phần mềm tiện ích của Zebra, và thường xuyên được cập nhật

==================================


ZDesigner ZPL V5 : Driver cho các dòng máy in chạy ZPL, EPL.

 

-------------------------------------------------------------

 

ZDesigner ZPL v8: Driver hỗ trợ các dòng máy in chạy ZPL, và hệ điều hành Link-OS.


-------------------------------------------------------------

 

Zebra Setup Utilities - ZSU: Phần mềm cấu hình, bao gồm driver ZDesigner ZPL v5.

 

-------------------------------------------------------------

 

Zebra ZDesigner V2: Free - Phần mềm thiết kế và in nhãn cơ bản cho máy in mã vạch Zebra.

 

-------------------------------------------------------------

 

Zebra ZDesigner Pro V2: Trial - Phần mềm thiết kế và in nhãn cho máy in mã vạch Zebra có kết nối Database - Cơ sở dữ liệu: Excel, Text, SQL, Oracle,....

 

-------------------------------------------------------------

 

ZDesigner V3: Trial -  Phần mềm thiết kế và in nhãn nâng cấp từ ZDesigner Pro v2

 

-------------------------------------------------------------

 

123Scan v2: Free - Phần mềm cài đặt, cấu hình đầu đọc mã vạch Symbol, Motorola, Zebra.

 

-------------------------------------------------------------

 

ZDownloader: Free - Phần mềm load Firmware.

 

-------------------------------------------------------------

 

ZebraNet Bridge: - Trial - Phần mềm cấu hình, cài đặt và quản lý máy in Zebra.


-------------------------------------------------------------

 

StageNow: Free - Phần mềm cấu hình, cài đặt PDA Zebra.


==================================

Velocity Console: Cấu hình, cài đặt TE - Velocity Client.

==================================

APPLICABLE PRODUCTS

 

All Label Zebra Barcode Printers

All Zebra Barcode Scanners

 Zebra Printer

Intermec Printer