Sửa lỗi máy in Honeywell PM43 PM45

QUESTION / PROBLEM

Tem in nhảy cóc trên máy in Honeywell PM43 ?

In đè nội dung hai tem trên Honeywell PM45 ?

Sửa lỗi Next Label Not Found trên Honeywell PM42 ?

Out of Media Error.

Out of Ribbon Error.

APPLIES TO

Intermec PM43/PM43c.

Intermec PM23c.

Honeywell PM42. 

Honeywell PM45.

RESOLUTION / ANSWER

 Bảng tóm tắt dưới đây liệt kê danh sách một số lỗi phổ biến: nguyên nhân và hướng sửa lỗi trên dòng máy Honeywell PM Series: PM42, PM23c, PM43c, PM43 và PM45.

 

Trạng thái lỗi

Nguyên nhân

Cách khắc phục  


 

Printhead Lifted.

 

 

 - Đầu in Honeywell PM43, PM45 chưa được đóng gập hoàn toàn.

 

 - Đóng gập đầu in hoàn toàn.


 - Kiểm tra cảm biến đóng mở đầu in Honeywell PM Series.

 

 - Cảm biến đóng/mở đầu in Honeywell PM43/PM45 không hoạt động.

 

 

 

Next Label Not Found.

 

 

Out of Media

 

 

Test Feed Failed

 

 

 

 - Chưa lắp tem, nhãn.

 

 - Hết tem, nhãn trong lúc in.

 

 - Lắp sai tem, nhãn.

 

 

 -> Out of Media.

 

 Hoặc

 

 -> Calibrate Media and Ribbon.

 

 -> Restore Factory Defaults.

 

 -> Căn chỉnh vị trí cảm biến nhãn.

 

 - Vị trí cảm biến tem, nhãn - giấy lệch.

 

 - Máy in sét: Media Type = Non-Continuous. Nhưng sử dụng giấy Continuous.

 

 


FIELD OUT OF LABEL

 

 

-Phần mềm thiết kế tem, nhãn xác định kích thước hay khổ tem không chính xác.

 

- Phần mềm không truyền đầy đủ thông tin hay nội dung cần in tới máy in.

 - Thông thường bỏ tích chọn” Send Changes Only trên Inter Driver hoặc trên phần mềm ứng dụng in tem.

 

 


 

Ribbon Installed.

 

 

Máy in lắp ruy băng mực. Nhưng sét Print Method = Direct Thermal.

 -> Ribbon Installed.

 Out of Ribbon.

 

.

 

 

Ở chế độ in: Print Method = Thermal Transfer:

 

 - Chưa lắp mực in.

 

 - Lắp sai mực in.

 

 - Cảm biến mực không hoạt động.

 

 - Tem, nhãn dính vào bề mặt cảm biến mực.

 

 -> Out of Ribbon.

 

 

 

 - Ở chế độ in Print Method = Thermal Transfer & Lắp mực đúng quy cách -> vẫn không nhận được ruy băng mực được lắp.

 

 

 - Nếu sử dụng giấy cảm nhiệt -> tháo ruy băng mực và sét kiểu in Print Method = Direct Thermal.

 

 


 


Printhead Not Detected

 

 

 

 - Chưa lắp đầu in.

 

 - Cáp đầu in bị hư, đứt, gãy.

 

 - Đầu in Honeywell PM43/PM45 hư điốt; hoặc gãy, vỡ.

 

 - Đầu in không phải chính hãng Honeywell / Intermec.

 

 

 - Lắp lại đầu in.

 

 -Thay thế cáp đầu in.

 

 - Thay thế:

 

    + đầu in honeywell pm43.

 

    + đầu in honeywell pm45.

 

 - Sử dụng đầu in Honeywell PM43, PM45 chính hãng Honeywell Technologies Corp.

 

 

Printhead Too Hot.

 

 

Nhiệt độ đầu in PM43/PM45 quá cao.

 

 - Đưa máy in ra môi trường nhiệt độ thường hay nhiệt độ phòng. Máy in sẽ tự động hoạt động trở lại khi nhiệt độ đầu in giảm.

 

 

Faulty Dot

 

Replace Printhead

 

 

 - Cáp dữ liệu kết nối đầu in bị hư, đứt một số chân tiếp xúc.

 

 

 - Lắp lại đầu in bằng cáp mới.

 

 - Thay thế đầu in PM43, PM45 khác, mới.

 

 

 - Điện trở đầu in - điốt bán dẫn hư, lỗi.

 

 

Clean Printhead

 

 

 - Vệ sinh đầu in, trục lăn.

 

 -Vệ sinh hệ thống trục lăn – roller; đầu in.

 

 

Mực in nhăn

 

 

 

 - Thanh căng mực điểu chỉnh chưa chính xác.

 

 - Lắp mực ngược chiều hoặc lắp sai.

 

 - chỉnh lại lực ép đầu in.

 

 - chỉnh lại tay giữ cố định đầu in.

 

 - Lắp lại ruy băng mực đúng quy cách.

 

 - Adjust Honeywell PM43 PM45.

 

 

Tem in nhảy cóc

 

 Hay

 

Nội dung in trên hai tem.

 

 

 - Cảm biến nhận sai khổ nhãn, tem.

 

 - Cảm biến bị che khuất bởi tem, nhãn hoặc bụi bám dính.

 

 - Lắp sai định dạng tem, nhãn. 


 

 - Vệ sinh cảm biến tem, nhãn.

 

 - Hiệu chỉnh cảm biến tem, nhãn

 

 -> Calibrate.

 

 -> Restore Defaults.

 

 

 

 

 

Zebra Printer

Intermec Printer