Showing posts with label Driver máy in mã vạch. Show all posts
Showing posts with label Driver máy in mã vạch. Show all posts

20171114

Driver máy in mã vạch Intermec Honeywell

Driver máy in Intermec Honeywell cho phép máy in kết nối với máy tính, máy chủ hoặc hệ thống SAP.


Với bộ Driver này, hỗ trợ hầu hết các loại máy in Intermec Honeywell. Link download dưới đây:

Driver Intermec Honeywell

Các dòng máy hỗ trợ:
Dòng máy để bàn: Intermec PC23d, PC43d/PC43t
Dòng máy in công nghiệp:
Intermec PD43/PD43c
Intermec PM43/PM43c
Intermec PX4i/PX6i
Intermec PM4i, PF4i
Intermec PM23/PM23c
Intermec PD41/PD42

Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2016, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows 2008, Windows Vista

20171111

Driver máy in mã vạch Zebra

Driver máy in Zebra là phần mềm trung gian cho phép kết nối máy in với máy tính hoặc máy chủ, hay kết nối với các hệ thống ERP: SAP chẳng hạn.

Zebra cung cấp bộ driver hoàn chỉnh cho hầu hết các loại máy in mã vạch của hãng. Dưới đây là link download driver máy in mã vạch Zebra
Áp dụng cho:
  • Máy in mã vạch Zebra ZT200 Series: ZT220, ZT230
  • ZT400Series: ZT410, ZT420
  • Zebra 105SL Plus,
  • Zebra Xi4 Series: 110Xi4, 140Xi4, 170Xi4, 220Xi4
  • Zebra ZT510
  • Zebra ZT600 Series: ZT610, ZT620
  • Zebra GC420 Series: GC420d, GC420t
  • Zebra GK420 Series: GK420d, GK420t
  • Zebra GX420 Series: GX420d, GX420t
  • Zebra GX430t
  • Các dòng máy cũ: 
  • Zebra ZM400 Series: ZM400, ZM600
  • Zebra 105SL
  • Zebra Xi3 Plus: 110Xi3 Plus, 170Xi3 Plus, 220Xi3 Plus.
  • ...
Hệ điều hành: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2016, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows 2008, Windows Vista


Zebra Printer

Intermec Printer