20171111

Driver máy in mã vạch Zebra

 

Driver máy in Zebra là phần mềm trung gian cho phép kết nối máy in với máy tính hoặc máy chủ, hay kết nối với các hệ thống ERP: SAP chẳng hạn.


Zebra cung cấp bộ driver hoàn chỉnh cho hầu hết các loại máy in mã vạch của hãng. Dưới đây là link download driver máy in mã vạch Zebra
Áp dụng cho:
 • Máy in mã vạch Zebra ZT200 Series: ZT220, ZT230
 • ZT400Series: ZT410, ZT420
 • Zebra 105SL Plus,
 • Zebra Xi4 Series: 110Xi4, 140Xi4, 170Xi4, 220Xi4
 • Zebra ZT510
 • Zebra ZT600 Series: ZT610, ZT620
 • Zebra GC420 Series: GC420d, GC420t
 • Zebra GK420 Series: GK420d, GK420t
 • Zebra GX420 Series: GX420d, GX420t
 • Zebra GX430t
 • Các dòng máy cũ: 
 • Zebra ZM400 Series: ZM400, ZM600
 • Zebra 105SL
 • Zebra Xi3 Plus: 110Xi3 Plus, 170Xi3 Plus, 220Xi3 Plus.
 • ...
Hệ điều hành: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2016, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows 2008, Windows Vista


No comments:
Write comments

Zebra Printer

Intermec Printer