Sửa lỗi máy in Novexx XLP514 XLP516

ISSUE / QUESTION

Sửa lỗi No gap found Novexx XLP 514 ?

Ribbon end Error ?

Material end Error ?

Lever open Error ?

APPLIES TO 

Novexx XLP 51x.

XLP 514.

XLP 515.

XLP 516.

RESOLUTION


Bảng tóm tắt dưới đây liệt kê một số lỗi phổ biến trên dòng máy in Novexx XLP 51x Series và hướng xử lý - khắc phục.


Trạng thái lỗi

Nguyên nhân

Cách khắc phục  

 

 

5076 Lever open.

 

 

 - Đầu in Novexx XLP514/515/516 chưa được đóng gập hoàn toàn.

 

 

 -> Lever open.

 

 - Cảm biến đóng/mở đầu in Novexx XLP 51x không hoạt động.

 

 

 - Khóa đầu in Novexx XLP 51x gãy, vỡ.

 

 

 


 


 

5001 No gap found.

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Chưa lắp tem, nhãn.

 

 - Hết tem, nhãn trong lúc in.

 

 - Lắp sai tem, nhãn.

 

 

 

 

 -> No gap found.

 

 

 

 

 - Vị trí cảm biến tem, nhãn - giấy lệch.

 

 

 - Máy in sét: Media Type = Non-Continuous (Punch). Nhưng sử dụng giấy Continuous (endless).

 

 

 

 


 


5002 Material end.

 

 

 - Hết tem, nhãn trong lúc in.

 

 - Lắp sai tem nhãn.

 

 - Cảm biến nhận diện tem, nhãn hết bị bụi giấy, bụi mực hoặc tem nhãn bám dính.

 

 -> Material end.

 

 

 - Tem, nhãn trượt khỏi thanh cố định khổ giấy.

 

 

 - Tem, nhãn bị kẹt vào trục lăn.

 

 - Cảm biến nhận diện tem, nhãn bị hư, lỗi – material end sensor.

 

 

 - Dây curoa đứt, gãy -> không kéo được tem, nhãn.

 

 

 


 


5008 Ribbon end.

 

 

 

 - Hết ruy băng mực trong khi in.

 

 - Lắp mực sai quy cách.

 

 - Ruy băng mực đứt trong lúc in.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -> Ribbon end.

 

 - Ruy băng mực dính vào đầu in.

 

 

 - Lõi ruy băng mực quá rộng hoặc không cố định.

 

 

 - Dây curoa đứt, gãy hoặc vỡ chân răng.

 

 

 - Cảm biến ruy băng mực hư, lỗi.

 

 

 

 

Ribbon movement.

 

 

 - Lắp mực sai quy cách.

 

 - Chưa cài đặt mực in màu.

 

 - Trục lắp ruy băng mực hoặc trục cuộn mực thải không quay.

 

 

 -> Ribbon movement.

 

 

 

 

5110 Ribbon low.

 

 

 

 - Cảnh báo ruy băng mực gần hết.

 

 

 - Ấn dấu tích

sau đó ấn

 

 

 

Remove ribbon.

 

 

 - Máy in đang sét kiểu in hay phương thức in: direct thermal nhưng lại lắp ruy băng mực.

 

 - Tháo ruy băng mực khỏi máy in.

 

 - Print Head not supp.

 

 - Printhead NTC error.

 

 - Print Head not authenticated.

 

 - Print Head not programmed.

 

 

 

 

 

 - Chưa lắp đầu in.

 

 - Đầu in không phù hợp hay không tương thích.

 

 - Đầu in hư điốt bán dẫn.

 

 - Đầu in bị vỡ, gãy.

 

 - Đầu in không phải chính hãng Novexx Solutions.

 

 - lắp đầu in chính hãng.

 

 - thay thế:

 

    + đầu in Novexx XLP 514.

 

    + Đầu in Novexx XLP 515.

 

    + Đầu in Novexx XLP 516.

 

 

5145 Rewinder full.

 

 - Backing hoặc nhãn cuộn tràn trục cuộn Rewind.

 

 

 - Tháo, gỡ backing – phần mang nhãn hoặc tem nhãn sau khi in ra khỏi trục Rewind.

 

 

 

5140 Rewinder control

 

 - Trục cuộn backing – phần mang nhãn quay ngược:

 

     + Chưa cuộn phần backing vào trục rewind.

 

     + Cuộn backing vào trục rewind chưa đúng quy cách.

 

     + Backing rách hay đứt trong quá trình in.

 

 - lắp lại backing vào trục rewind.

 

 - cuộn backing đúng quy cách vào trục rewind.

5005 Cutter

 

 - Lỗi dao cắt không về đúng vị trí.

 

 - Dao cắt kẹt tem, nhãn.

 

 - Vệ sinh dao cắt khỏi bụi giấy, hoặc tem, nhãn bám dính – kẹt.

 

 - Điều chỉnh lại vị trí dao cắt.Zebra Printer

Intermec Printer