20180815

Sửa lỗi Media Out máy in Zebra ZT410 ZT420

 

Đặt vấn đề:
  • Máy in mã vạch ZT410 xuất hiện lỗi Media Out sau khi bật máy ?
  • Tem in bị lệch tăng dần khoảng cách trên máy in ZT410 ?
  • Máy in ZT410 in tem nhảy cóc sau đó bỏ trắng tem và xuất hiện lỗi Media Out ?
Áp dụng:
  • Máy in mã vạch Zebra ZT400 Series: ZT410, ZT420.
Giải quyết vấn đề:
  1. Căn chỉnh cảm biến nhãn ZT410 bằng tay 
  2. Tự động căn chỉnh cảm biến nhãn 
  3.  Reset máy in ZT410 ZT420
  4. Cảm biến nhãn máy in ZT410
(*) Vị trí cảm biến nhãn trên máy in Zebra ZT410, ZT420 (Cảm biến này có thể di chuyển được sang trái, 
giữa, hoặc sang phải).

(**) Đường đi dịnh dạng cảm biến nhãn máy in ZT410, ZT420

Đường đi cảm biến nhãn dạng GAP
Đường đi cảm biến GAP
Đường đi cảm biến vết cắt ( khắc )
Đường đi cảm biến đục lỗ

No comments:
Write comments

Zebra Printer

Intermec Printer