20181115

Sửa lỗi máy in mã vạch Zebra ZT510

 

ISSUE / QUESTION

  • Zebra ZT510 báo lỗi Media Out ?
  • Cách sửa lỗi Ribbon Out trên ZT510 ?

APPLICABLE TO

Zebra ZT510.

Zebra Printers.

RESOLUTION / ANSWER

Bảng tập hợp dưới đây mô tả và hướng xử lý một số lỗi phổ biến dòng máy in Zebra ZT510:


Lỗi/ Trạng thái Zebra ZT510
Nguyên nhân
Hướng khắc phục
Màn hình hiển thị:
HEAD OPEN
CLOSE HEAD
Đèn STATUS sáng đỏ.
Đèn PAUSE sáng vàng.
Đầu in chưa được đóng, hoặc chưa đóng
xuống hoàn toàn.
Mở đầu in lên và đóng lại đầu in.
 
-> Head Open
Cảm biến đóng/mở đầu in không hoạt động
Gọi nhà cung cấp, hoặc trung tâm
 
Màn hình hiển thị:
MEDIA OUT
LOAD MEDIA
Đèn STATUS sáng đỏ.
Đèn SUPPLIES sáng đỏ.
1. Giấy in, tem, nhãn,.. hết trong quá trình in.
2. Giấy in, tem, nhãn chưa được lắp.
3. Lắp ngược giấy, tem, nhãn in.
Lắp lại giấy in vào máy.
Vị trí cảm biến giấy in không đúng.
Kiểm tra lại vị trí cảm biến nhận giấy.
    - Lắp sai định dạng giấy cần in
     
    - Dây curoa Zebra ZT510 đứt, gãy, mòn chân răng. 
1. Sét lại kiểu giấy in (nhãn) cần
in trên máy hoặc reset máy in về
mặc định.
2. Căn chỉnh lại máy in Zebra ZT510
 
Xem thêm>> 
 
 
-> Thay thế: 
     
 
 
Màn hình hiển thị
WARNING
RIBBON IN
Đèn STATUS sáng vàng.
Đèn SUPPLIES sáng nhấp nháy vàng.
Đây là cảnh báo, không ảnh hưởng tới
quá trình in.
(Máy lắp mực in, tuy nhiên máy in 
sét chế độ in là Direct Thermal).
Không cần lắp mực in khi chế độ in là 
Direct Thermal và giấy cảm nhiệt.
Nên tháo mực in khỏi máy.
Nếu sử dụng giấy in không phải là 
giấy cảm nhiệt thì sẽ cần mực in đi
kèm, khi này sét kiểu in: Thermal
Transfer.
 
Xem thêm >>
 
 
-> Ribbon In

Màn hình hiển thị:
PH NOT AUTHENTICATED
REPLACE PRINTHEAD
Đèn STATUS sáng đỏ
Đèn PAUSE sáng đỏ.
Đèn DATA sáng đỏ.
    - Đầu in thay thế không phải chính hãng.
    - Đầu in bị vỡ, hư điốt
Cần thay thế đầu in chính hãng Zebra.
Màn hình hiển thị:
ALERT
RIBBON OUT
Đèn STATUS sáng vàng.
Đèn SUPPLIES sáng vàng.
Ở chế độ in: Thermal Transfer:
    - Chưa lắp mực in.
    - Lắp ngược mực in.
    - Cảm biến mực in không nhận biết được mực in.
    - Bụi bẩn, nhãn dính che cảm biến mực.
1. Lắp lại mực in đúng chiều.
2. Căn chỉnh lại máy in Zebra ZT510
Xem thêm>>
 
 
Ở chế độ in Thermal Transfer: 
cảm biến không nhận được mực in
mặc dù đã lắp mực đúng.
1. Reset máy in ZT510 về mặc định.
 
Xem thêm>>
 
 
 
2. Căn chỉnh lại máy in.
 
 
Nếu sử dụng giấy cảm nhiệt,
mà sét kiểu in là: Thermal Transfer
trên máy in
Sét lại kiểu in trên máy in:
 
Xem thêm>>
 
 
Màn hình hiển thị:
PRINT HEAD OVERTEMP
PRINTING HALTED
Cảnh báo:Nhiệt độ đầu in quá nóng,
để nguội sau đó mới có thể tiếp tục in.
Nhiệt độ đầu in quá cao
Làm giảm nhiệt độ đầu in bằng cách
tạm dứng in, máy in sẽ tiếp tục in
khi nhiệt độ giảm.
Nếu lỗi vẫn còn, hãy di chuyển máy in
ra khu vực mát hơn, hoặc thay đổi
tốc độ in thấp hơn.
Màn hình hiển thị:
HEAD COLD
PRINTING HALTED
Hoặc
THERMISTOR
REPLACE PRINTHEAD
Đèn STATUS sáng vàng.
Cáp đầu in bị lỗi hoặc kết nối
cáp với đầu in không đúng
Thay thế cáp kết nối hoặc thử kết
nối lại đầu in.
Đầu in bị hư điốt
Cần thay thế đầu in mới
 
Xem thêm>>
 
Nhiệt độ quá thấp để đầu in hoạt động
Đưa máy in ra môi trường nhiệt độ
thường.
Màn hình hiển thị:
CUT ERROR
Đèn STATUS sáng đỏ.
Đèn PAUSE sáng vàng.
Dao cắt bị kẹt nhãn hoặc bị gãy dao cắt
Cần vệ sinh dao cắt, gõ nhãn bị kẹt.
Thay thế dao cắt
Lưu ý: Tắt nguồn rút cáp trước khi
vệ sinh, hoặc thay thế dao cắt.
Cổng USB Host bị vô
hiệu hóa, trong khi cắm USB
Để sử dụng ấn Yes, hoặc gửi lệnh
dưới đây xuống máy in:
 
! U1 setvar "usb.host.lock_out" "on"
Màn hình hiển thị:
OUT OF MEMORY
Máy in không đủ bộ nhớ để thực
hiện tác vụ
Giải phóng bộ nhớ và xóa một số
files hoặc sử dụng chương trình tối ưu.

No comments:
Write comments

Zebra Printer

Intermec Printer