Sửa lỗi máy in Zebra 110Xi4

ISSUE / QUESTION

Máy in Zebra 110Xi4 tạm dừng báo lỗi ERROR CONDITION PAPER OUT ?

HEAD OPEN ERROR ?

Zebra 170Xi4 báo lỗi ERROR CONDITION RIBBON OUT ?

APPLICABLE TO

Zebra  Xi4 Series.

RESOLUTION / ANSWER

Những lỗi phổ biến xuất hiện trên dòng máy in mã vạch Zebra Xi4 Series, cùng hướng xử lý lỗi hoặc khắc phục như bảng liệt kê dưới đây:

 

Trạng thái lỗi

Nguyên nhân

Cách khắc phục  


ERROR CONDITION INVALID HEAD.

  

 

 - Đầu in Zebra 110Xi4 hoặc đầu in Xi4 Series không phải chính hang.

 

 - Lắp lại đầu in Xi4.

 

 - Thay thế đầu in chính hãng Zebra.

 

 

 - Đầu in Zebra 110Xi4 hư điốt, hoặc đầu in bị vỡ.

 ERROR CONDITION RIBBON OUT.

 

 

 

 

 

 

 - Ở chế độ in thermal transfer:

 

    + chưa lắp ruy băng mực.

 

    + lắp sai ruy băng mực.

 

 -> ERROR CONDITION RIBBON OUT.

 

 HOẶC:

 

 -> ZEBRA 110Xi4 RIBBON OUT.

 

 - Cảm biến ruy băng mực không dò hay không nhận diện mực in được lắp.

 

 

 - Tem, nhãn che khuất cảm biến ruy băng mực.

 

 

 - Ruy băng mực được lắp đúng, cảm biến vẫn không nhận diện.

 
WARNING RIBBON  IN.

 

 

 - Ruy băng mực lắp, nhưng máy in sét ở chế độ: direc thermal.

 

 -> RIBBON IN.

 
ERROR CONDITION PAPER OUT.

 

 - Chưa lắp tem, nhãn hoặc lắp sai.

 

 -> ERROR CONDITION PAPER OUT.

 

 HOẶC:

 

 -> ZEBRA 110Xi4 PAPER OUT.

 

 - Vị trí cảm biến tem, nhãn lệch.

 

 

 - Máy in sét Media Type = Non-Continuous. Nhưng lắp giấy: Continuous.

 
ERROR CONDITION HEAD OPEN.

 

 - Đầu in chưa được đóng gập hoàn toàn.

 

 -> ERROR CONDITION HEAD OPEN.

 

 - Cảm biến đóng, mở đầu in không hoạt động.

 

 

THERMISTOR FAULT.

 

 

 - Điện trở (điốt) đầu in bị lỗi, hư.

 

 

 - Thay thế: đầu in Zebra 110Xi4 203dpi.

 

 - Gọi kỹ thuật kiểm tra, hỗ trợ.

 

 

 


WARNING HEAD COLD.

 

 

ERROR CONDITION HEAD ELEMENT BAD.

 

 

 

 

 - Cáp dữ liệu kết nối đầu in lỗi hoặc lắp ngược chiều.

 - Lắp lại đầu in.

 

 - Gọi kỹ thuật kiểm tra.

 

 - Điện trở đầu in hư, lỗi.

 - Thay thế: đầu in Zebra 110Xi4 300dpi. 

 

- Nhiệt độ đầu in quá thấp cho phép để hoạt động.

 

 

 - Tắt máy in và vệ sinh đầu in.

 

 - Đưa máy in ra bên ngoài nhiệt độ phòng.

 

 

 - Cáp dữ liệu kết nối đầu in ngược hoặc bị hư.

 

 - Lắp lại cáp dữ liệu cho đầu in.

 

 - Hệ thống điểm điốt bán dẫn hư.

 

 - Thay thế:

 

    + Đầu in zebra 110xi4.

 

 WARNING HEAD TOO HOT.


 

 - Nhiệt độ đầu in quá nóng cho phép.

 - Đưa máy in ra vị trí nhiệt độ phòng.

 ERROR CONDITION CUTTER JAMMED.

 

 

 - Dao cắt bị kẹt tem, nhãn.

 

 - Vệ sinh dao cắt.
OUT OF MEMORY.

 

 - Tràn bộ nhớ.

 

 - Khởi động lại máy in.

 

 - Reset Factory Defaults.

 

 - Xóa files không sử dụng.

 

 


APPLICABLE PRODUCTS

 

Zebra 110Xi4.

Zebra 140Xi4.

Zebra 170Xi4.

Zebra 220Xi4.

 

 

 

Zebra Printer

Intermec Printer