ERROR CONDITION RIBBON OUT

ISSUE / QUESTION

 

   - Cách sửa lỗi ERROR CONDITION RIBBON OUT trên Zebra 110Xi4 


   - Xóa lỗi  Alert Ribbon Out trên Zebra ZT410, ZT420 ?

 

   - Máy in Zebra ZT411, ZT421 hiển thị lỗi " Ribbon Out" ?

 

   - Ribbon Out xuất hiện trên máy in Zebra ZT610, ZT620 ?

 

APPLICABLE TO

 

105SL Plus

ZT Series.

ZM Series.

ZD Series.

ZE Series.

ZT510.

 

RESOLUTION / ANSWER

 

Để sửa lỗi: ERROR CONDITION RIBBON OUT hoặc Alert RIBBON OUT trên các dòng máy in Zebra chúng ta có bảng tóm tắt một số nguyên nhân và hướng khắc phục dưới đây :


Trạng thái lỗi

Nguyên nhân

 Cách khắc phục   Máy in tạm dừng;

 MEDIA sáng;

 ERROR nhấp nháy.

 

 

 

 

 


 

 Máy in tạm dừng;

 STATUS sáng;

 SUPPLIES nháy.

 

 

 Ở chế độ Thermal Transfer:

 

 - Máy in chưa lắp ruy băng mực – ribbon.

 

 - Máy hết mực trong quá trình in.

 

 - Lắp ruy băng mực sai quy cách.

 

 - Cảm biến ruy băng mực bị bụi giấy, bụi mực  hoặc tem, nhãn che khuất.

 

 - Lắp lại ruy băng mực - ribbon cho đúng.

 

 - Tham khảo: Cách lắp ruy băng mực - ribbon(1).

 

 - Vệ sinh bề mặt cảm biến ruy băng mực – ribbon sensor.

 

 - Máy in đang in giấy cảm nhiệt – nhưng kiểu in hay phương thức in sét: Thermal Transfer.

 

 - Sét lại phương thức in – Print Method(2) : Direct Thermal đồng thời trên ZDesigner Driver và trên máy in.

 

 - Cảm biến ruy băng mực - ribbon sensor không nhận được mực dù đã lắp đúng quy cách.

 

 

- Hiệu chỉnh cảm biến giấy và mực(3).

 

 - Đưa máy in về mặc định nhà sản xuất – Factory Defaults(4)

 

 

 Kiểm tra dây curoa bị đứt, gãy:

 

   - Máy in báo lỗi: ERROR CONDITION PAPER OUT

 

    -> sau đó báo lỗi: ERROR CONDITION RIBBON OUT.

 

 Thay thế:

 

    - dây curoa Zebra 110Xi4

 

    - dây curoa Zebra 105SL Plus

 

    - dây curoa Zebra 105SL

 

 

Xác định vị trí cảm biến mực - ribbon sensor trên một số dòng máy:

 

- Dòng ZT200 Series: ZT210, ZT220, ZT230; ZT400 Series: ZT410, ZT420, ZT411, ZT421; ZT600 Series : ZT610, ZT620 - cảm biến phía trên Reflector Plate.

 - Dòng ZM Series: ZM400, ZM600; S4M

 


- Dòng Xi4 Series: 110Xi4, 140Xi4, 170Xi4, 220Xi4; 105SL Plus; ZT510 

Cách khắc phục, sửa lỗi:


(1) : Hướng dẫn lắp ruy băng mực - ribbon


Đối với ZT Series

 


 Đối với Xi4 Series, 105SL Plus, ZT510Đối với ZM Series

 
(2) : Sét lại phương thức in hay kiểu in - Printing Mode

 

 > Print Method


(3) : Hiệu chỉnh cảm biến giấy và mực

 

 > Calibrate Media and Ribbon


(4) : Đưa máy in về mặc định nhà sản xuất - Reset Factory Defaults

 

 > Restore Factory Defaults

 

APPICABLE PRODUCTS

 

ZM Series: ZM400, ZM600.

Xi4 Series: 110Xi4, 140Xi4, 170Xi4, 220Xi4.

105SL Plus.

105SL.

ZE500 Series: ZE500-4,  ZE500-6.

ZE511, ZE521.

ZT200 Series: ZT230.

ZT400 Series: ZT410, ZT420, ZT411, ZT421.

ZT600 Series: ZT610, ZT620.

ZT510.

ZD Series: ZD421t, ZD621t.

 

Zebra Printer

Intermec Printer