DRIVER BRADY

 

Dưới đây liệt kê tập hợp danh sách driver cho một số dòng máy in Brady

 

 

Brady

 

Brady BBP12 

 

Brady BBP11

 

Brady BBP30

 

Brady BBP31

 

Brady BBP33

 

Brady BBP35/BBP37

 

Brady A5500

 

Brady BBP72

 

Brady BBP85

 

Brady BMP41

 

Brady BMP71 


Brady M611

 

 

Brady i3300

 

Brady i5100

 

Brady i7100

 

Brady BBP16E

 

Brady BBP16M

 

Wraptor A6500

 

Brady A8500

 

Wraptor A6200

 

Brady BMP61

 

Brady BMP51/BMP53

 

Brady i5300

 

Brady S3000 

 

 

 Xem thêm:

 

    - Cách cài driver máy in Brady.

 

    - Cách add network port máy in Brady.


    - Cách xóa driver máy in Brady.


Zebra Printer

Intermec Printer