Sửa lỗi máy in Zebra ZT610 ZT620

ISSUE / QUESTION

Máy in Zebra ZT610 thông báo lỗi Media Out ?

Màn hình ZT620 hiển thị Ribbon Out ?

Lỗi Replace Printhead  ?

Head Open Error ?

APPLICABLE TO

Zebra ZT600 Series.

RESOLUTION / ANSWER

Dưới đây tập hợp một số lỗi phổ biến trên dòng Zebra ZT610, ZT620 và hướng sửa lỗi hay cách khắc phục:

 

Trạng thái lỗi

Nguyên nhân

Cách khắc phục   

 

 - Đầu in ZT610, ZT620 chưa được đóng gập hoàn toàn.

 

 -> Head Open.

 

 - Cảm biến mở đầu in hoạt động không chính xác: hư, lỗi.

 

 

  

 

 - Chưa lắp tem, nhãn (giấy) hoặc lắp sai giấy.

 

 -> Media Out.

 

    Hoặc:

 

 -> Zebra ZT610 ZT620 Media Out.

 

 - Vị trí cảm biến tem, nhãn (giấy) bị lệch.

 

 

 - Máy in ZT610, ZT620 cài đặt sai loại tem, nhãn đang sử dụng

 

 


 

 

 - Tem - nhãn bị kẹt bên trong đường dẫn giấy.

 

 

 -Kiểm tra lại đường dẫn giấy – tem, nhãn.

 

 -Vệ sinh trục lăn – roller và đầu in.

 


 

 

 

 

 

 

 

 - Ở chế độ in: Thermal Transfer:

 

    + chưa lắp ruy băng mực.

 

    + lắp sai ruy băng mực.

     

    + cảm biến ruy băng mực không nhận diện được mực in đang sử dụng.

 

    + tem, nhãn bám dính vào bề mặt cảm biến, che khuất.

 

 -> Error Condition Ribbon Out.

 

 -> Ribbon Out


    Hoặc:

 

-> Zebra ZT610 ZT620 Ribbon Out.

 

 - Vẫn báo lỗi dù đã lắp đúng ruy băng mực và cài đặt ở chế độ in: Thermal Transfer.

 

 

 - Nếu sử dụng giấy cảm nhiệt -> sét chế độ in: Direct Thermal.

 

 - Hoặc tháo ruy băng mực ra khỏi máy in.

 

 

 

 - Mực in được lắp, nhưng máy in sét phương thức hay kiểu in: Direct Thermal.

 -> Ribbon In.
 

 - Chưa lắp đầu in.

 

 - Đầu in không phải chính hãng Zebra hoặc đầu in bị vỡ, gãy, hư.

 

 

 - Lắp lại đầu in ZT610, ZT62.

 

 - Thay thế đầu in ZT610, ZT620 chính hãng Zebra.

 

 


 

 - Chưa lắp đầu in.

 

 - Điốt bán dẫn hư hỏng.

 

 

 - Lắp lại đầu in.

 

 - Thay thế đầu in.

  

 - Chưa lắp đầu in.

 

 - Điốt hoặc bo mạch đầu in hư.

 

 

 - Lắp lại đầu in.

 

 - Thay thế đầu in khác hoặc mới.

 

 


 

 - Nhắc nhở vệ sinh đầu in.

 

 - Vệ sinh đầu in, trục lăn – roller.

 

  

 


 

 - Nhiệt độ đầu in quá cao.

 

 - Tắt máy in và vệ sinh đầu in.

 

 - Đưa máy in ra bên ngoài nhiệt độ phòng.

 

 

 - Nhiệt độ đầu in ZT610, ZT620 quá thấp.

 

 

 - Đưa máy in ra ngoài nhiệt độ phòng.

 

 

 - Lắp sai cáp dữ liệu kết nối đầu in.

 

 - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết.

 

Hệ thống điểm điốt bán dẫn hư

 

 - Thay thế:

 

    + Đầu in zebra zt610.

 

    + Đầu in zebra zt620.

 
 

 - Tem, nhãn kẹt vào dao cắt

 - Vệ sinh dao cắt.


 

 - Tràn bộ nhớ.

 

 - Xóa files không cần thiết.

 

 - Reset Factory Defaults.

 

 

 

 

APPLICABLE PRODUCTS

 

Zebra ZT610.

Zebra ZT620


Zebra Printer

Intermec Printer