Sửa lỗi máy in Zebra ZT411 ZT421

 

ISSUE / QUESTION

Sửa lỗi Media Out máy in Zebra ZT411 ?

Ribbon Out trên Zebra ZT421 ?

Cách sửa lỗi Ribbon In trên Zebra ZT410 ?

Khắc phục lỗi Head Open trên Zebra ZT420 ?

APPLICABLE TO

 ZT400 Series.

RESOLUTION

Bảng dưới đây tập hợp một số lỗi phổ biến cho dòng máy in mã vạch Zebra ZT400 Series và hướng xử lý khắc phục.

 

Trạng thái lỗi

Nguyên nhân

Cách khắc phục  

 

 - Đầu in ZT411, ZT421 chưa được đóng gập hoàn toàn.

 

 -> Head Open.

 

 - Cảm biến mở đầu in hoạt động không chính xác: hư, lỗi.

  

 

 

 

 - Chưa lắp tem, nhãn (giấy) hoặc lắp sai giấy.

 

 -> Media Out.

 

    Hoặc :


-> Zebra ZT411 ZT421 Media Out.

 

 - Lệch vị trí cảm biến tem, nhãn (giấy).

 

 

 - Máy in ZT411, ZT421 cài đặt sai loại tem, nhãn đang sử dụng

 

 


 

 - Tem - nhãn bị kẹt bên trong đường dẫn giấy.

 

 -Kiểm tra lại đường dẫn giấy - tem, nhãn.

 

 -Vệ sinh trục lăn - roller và đầu in.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ở chế độ in: Thermal Transfer:

 

    - chưa lắp ruy băng mực.

 

    - lắp sai ruy băng mực.

 

    - cảm biến ruy băng mực không nhận diện được mực in đang sử dụng.

 

    - tem, nhãn bám dính vào bề mặt cảm biến, che khuất.

 

 -> Error Condition Ribbon Out.

 

 -> Ribbon Out


    Hoặc:

 

 -> Zebra ZT411 ZT421 Ribbon Out.

 

 - Vẫn báo lỗi dù đã lắp đúng ruy băng mực và cài đặt ở chế độ in: Thermal Transfer.

 

 

 - Nếu sử dụng giấy cảm nhiệt -> sét chế độ in: Direct Thermal.

 

 - Hoặc tháo ruy băng mực ra khỏi máy in.

 

 


 

 - Mực in được lắp, nhưng máy in sét phương thức hay kiểu in: Direct Thermal.

 -> Ribbon In.


 

 - Chưa lắp đầu in.

 

 - Đầu in không phải chính hãng Zebra hoặc đầu in bị vỡ, gãy, hư.

 

 - Lắp lại đầu in ZT411, ZT421.

 

 - Thay thế đầu in ZT411, ZT421 chính hãng Zebra.

 

 

 

 

 - Chưa lắp đầu in.

 

 - Điốt bán dẫn hư hỏng.

 

 - Lắp lại đầu in.

 

 - Thay thế đầu in.

 


 

 - Chưa lắp đầu in.

 

 - Điốt hoặc bo mạch đầu in hư.

 

 

- Lắp lại đầu in.

 

- Thay thế đầu in khác hoặc mới.

 

 


 

 - Cần vệ sinh đầu in.

 - Vệ sinh đầu in, trục lăn – roller. 

 - Nhiệt độ đầu in quá cao.

 

 -Tắt máy in và vệ sinh đầu in.

 

 - Đưa máy in ra bên ngoài nhiệt độ phòng.

  

 - Nhiệt độ đầu in ZT411, ZT421 quá thấp.

 

 - Kiểm tra cáp kết nối dữ liệu và cáp nguồn đầu in.

 

 - Đưa máy in ra ngoài nhiệt độ phòng. 

 

 - Hệ thống điểm điốt bán dẫn hư.

 

 - Thay thế:

 

    + đầu in zebra zt411.

     

    + đầu in zebra  zt421.

  

 

 - Tem, nhãn kẹt vào dao cắt.

 - Vệ sinh dao cắt.

 


 

 - Tràn bộ nhớ.

 

 - Xóa files không cần thiết.

 

 - Tiến hành reset factory Defaults.


 

 

 

APPLICABLE PRODUCTS

 

Zebra ZT411.

Zebra ZT421.

Zebra ZT410.

Zebra ZT420.


 

Zebra Printer

Intermec Printer