FIRMWARE ZEBRA

ISSUE / QUESTION

Máy in Zebra ZT410, ZT420 có cài được hệ điều hành Link-OS không ?

Cách cập nhật hệ điều hành Link-OS cho Zebra ZT230 ?

Downgrade firmware cho dòng Zebra ZT610, ZT620 ?

ZT411, ZT421 có thể sử dụng chung Firmware hay không ?

APPLICABLE TO 

All Zebra Label Barcode Printers.


RESOLUTION / ANSWER


Firmware là gì ? là một thuật ngữ dùng để chỉ những chương trình máy tính cố định và điều khiển cấp thấp những thiết bị điện tử; bao gồm danh sách tập lệnh cố định và code xác định phần cứng hoạt động.


Firmware khác với hệ điều hành Link-OS như thế nào ?

 

Frrmware có thể được cập nhật hay không được cập trong suốt vòng đời của một thiết bị; thường được lưu trữ trên bộ nhớ ROM và ít khi xảy ra lỗi và thường được vá lỗi bằng các bản cập nhật.

 

Hệ điều hành Link-OS là một hệ điều hành đơn giản cho phép tương tác song song hoặc hoạt động độc lập hơn với hệ thống bên ngoài.


Dưới đây là danh sách Firrmware / Link-OS cho dòng máy in Zebra 


INDUSTRIAL PRINTERS

 

105SL Plus

 

Xi4 Series

 

ZT410/ZT420

 

ZM Series

 

ZT200 Series

 

ZT111/ZT211/ZT231

 

ZT411/ZT421

 

ZT510

 

ZT600 Series

 

DESKTOP PRINTERS

 

ZD620T

 

ZD620D

 

ZD420D

 

ZD420T

 

GK Series

 

GX Series

 

 

ZD621T

 

ZD62D

 

ZD421T

 

ZD421D

 

GC Series 

 

GT Series 

 

PRINT ENGINES

 

ZE500-4/ZE500-6

 

ZE511/ZE521

KIOSK PRINTERS

KR203

KR403

TTP 2100

TTP 2000

CARD PRINTERS

ZXP Series 1

ZXP Series 3

ZXP Series 7

ZXP Series 8

ZXP Series 9

ZC100/ZC300 Series


Lưu ý: Khi đã nâng cấp lên hệ điều hành Link-OS không thể hạ xuống Firmware trước đó.

================================

Hướng dẫn cập nhật Firrmware or Link-OS cho dòng máy in Zebra 

Sử dụng ZDesigner Driver để cập nhật Firmware hoặc Link-OS 

1. Download và cài đặt ZDesigner Driver

2. Giải nén Firmware hoặc Link-OS tải về.

3. Start > Control Panel > Devices and Printers > <ZDesigner ZPL xxxdpi>

- Đối với ZDesigner Driver V5

> Click phải chuột chọn Printing Preferences > Tools

 


 

- Đối với ZDesigner ZPL V8

Click phải chuột chọn Printer properties > Driver Settings > Settings

 


 

Video hướng dẫn cài đặt Firmware sử dụng ZDesigner Driver v5
Video hướng dẫn cài đặt Firmware sử dụng ZDesigner Driver v8
APPLICABLE PRODUCTS


Zebra Xi4 Series.

Zebra ZM Series.

Zebra ZT200 Series.

Zebra ZT400 Series.

Zebra ZT600 Series.

Zebra ZT510.

Zebra 105SL Plus.

Zebra GK Series, GX Series, GC Series, GT Series, ZD Series.


Zebra Printer

Intermec Printer