20180929

Sửa lỗi máy in Zebra ZT410 ZT420

 

Đặt vấn đề:
  • Máy in Zebra ZT410 xuất hiện lỗi Media Out ? Cách khắc phục ?
  • Máy in ZT420 thông báo lỗi Head Open ?
  • Cách tắt cảnh báo Warning Ribbon In trên ZT410 ? 
  • Máy in ZT410 chỉ in một nửa nhãn ? hướng khắc phục ?
Áp dụng:
  • Máy in mã vạch Zebra ZT400 Series: ZT410, ZT420
Giải quyết vấn đề: 
 
Bảng dưới đây sẽ tổng hợp một số lỗi phổ biến thường xuất hiện trên dòng máy in Zebra ZT400 Series:
 
Lỗi/ Cảnh báo trên màn
hình LCD ZT400 Series
Nguyên nhân
Hướng giải quyết
Đèn STATUS sáng đỏ.
Đèn PAUSE sáng vàng.
Màn hình thông báo:
HEAD OPEN
CLOSE HEAD
- Đầu in chưa được đóng hoàn toàn.
Mở đầu in lên và đóng lại đầu in.
 
-> Head Open
- Cảm biến đầu in bị lỗi
Gọi trung tâm sửa máy in mã
vạch, hoặc thay thế cảm biến đầu in
Đèn STATUS sáng đỏ.
Đèn SUPPLIES sáng vàng.
Màn hình thông báo:
MEDIA OUT
LOAD MEDIA
- Chưa lắp nhãn vào máy hoặc lắp ngược chiều
Lắp lại nhãn in cho đúng.
- Cảm biến nhận nhãn bị lệch
Kiểm tra lại vị trí cảm biến nhãn.
- Máy in sét kiều nhãn in là: Non-Continuous.
Nhãn được lắp là: Continuous
 
- Trục lăn bị kẹt tem, nhãn. 
 
- Dây curoa bị đứt, gãy. 
1. Lắp đúng kiểu nhãn cần in,
hoặc reset máy in về mặc định.
 
2. Căn chỉnh lại  máy in.
 
Xem thêm>>
 
 
 
 
-> Thay thế:
 
 
 
Đèn STATUS sáng vàng.
Đèn SUPPLIES nhấp nháy vàng.
Màn hình thông báo:
WARNING
RIBBON IN
Máy in sử dụng ruy băng
mực, nhưng máy lại sét
chế độ in là Direct Thermal
1. Không cần lắp ruy băng mực,
nếu máy in sử dụng nhãn cảm nhiệt.
2. Nếu máy in sử dụng nhãn cảm nhiệt
thì hãy tháo ruy băng mực.
3. Lỗi này không ảnh hưởng tới
quá trình in.
1. Nếu in trên nhãn thường, thì
phải sử dụng ruy băng mực.
2. Đồng thời sét máy in về chế
độ: Thermal Transfer.
 
Xem thêm>>
 
 
Đèn STATUS sáng vàng.
Đèn SUPPLIES nhấp nháy vàng.
Màn hình hiển thị:
ALERT
RIBBON OUT
Ở chế độ Thermal Trasfer
1. Chưa lắp ruy băng mực.
2. Ruy băng mực lắp sai.
3. Cảm biến nhận mực không hoạt động.
4. Cảm biến mực bị bụi bẩn dính hoặc
bị nhãn che khuất.
1. Lắp lại mực in cho đúng.
2. Vệ sinh lại cảm biến ruy băng mực.
3. Căn chỉnh lại máy in
 
Xem thêm>>
 
 
Ở chế độ Thermal Transfer:
Máy in không nhận biết được mực in
mặc dù đã lắp mực in chính xác.
1. Căn chỉnh lại máy in Zebra ZT410
Xem thêm>> Liên kết ở trên.
Căn chỉnh cảm biến máy in Zebra ZT410
2. Reset máy in ZT410 về mặc định.
 
Xem thêm>>
 
 
Nếu in nhãn cảm nhiệt mà máy in sét
phương thức in là in nhãn thường:
Thermal Transfer
Sét phương thức in thành Direct Thermal.
 
Xem thêm>>
 
 
Đèn STATUS sáng đỏ.
Đèn PAUSE sáng đỏ.
Dend DATA sáng đỏ.
Màn hình hiển thị thông báo:
PH NOT AUTHENTICATED
REPLACE PRINTHEAD
Đầu in không phải là đầu in chính hãng Zebra
 
- Lắp đầu in chính hãng Zebra:
 
 
 
 
Đèn STATUS sáng vàng.
Màn hình hiển thị thông báo:
PRINT HEAD OVERTEMP
PRINTING HALTED
Nhiệt độ đầu in quá nóng
Di chuyển máy in đến vị trí nhiệt độ thường
hoặc mát hơn.
Hoặc thay đổi tốc độ in thấp hơn.
 
Xem thêm>>
 
 
Đèn STATUS sáng vàng.
Màn hình hiển thị thông báo:
HEAD COLD
PRINTING HALTED
Hoặc:
THERMISTOR
REPLACE PRINTHEAD
Cáp dữ liệu của đầu in lỏng hoặc bị lỗi
1. Tắt máy in.
2. Tháo cáp dữ liệu và gắn lại.
3. Bật máy in lên và kiểm tra lại.
4. Nếu vẫn bị lỗi thử thay thế cáp khác.
Điốt - điện trở đầu in bị lỗi
Liên hệ nhà cung cấp hoặc
 
Đèn STATUS sáng đỏ.
Đèn PAUSE sáng vàng.
Màn hình thông báo:
CUT ERROR
Dao cắt bị kẹt nhãn
Vệ sinh dao cắt
 
Xem thêm>>

Cổng USB Host phía trước máy in
bị vô hiệu hóa, và một thiết bị USB
được cắm vào
Để sử dụng cổng USB Host, ấn Yes.
Và gửi tập lệnh dưới đây xuống máy in:
 
Lỗi bộ nhớ
1. Clear bộ nhớ trong máy in
2. Dữ liệu gửi xuống máy in
phải trực tiếp.
3. Nếu vẫn bị lỗi, gọi nhà cung cấp.


-> Xem thêm:

No comments:
Write comments

Zebra Printer

Intermec Printer