20180816

Reset factory máy in PX4i

 

Đặt vấn đề:
 • Cách reset mặc định máy in Intermec PM4i ?
 • Tôi có thể đưa máy in Intermec (Honeywell ) PX4i và PX6i về mặc định ?
 • Máy in Interrmec PX4i không nhận biết được nhãn Black Marks ?

Áp dụng:
 • Printers Hardware: PF2i, PF4i, PM4i, PX4i, PX6i
 • Printers Hardware: INT EasyCoder PFMX-Series (LCD) Industrial Printers
 • Printers Hardware: INT PA30 (LCD) Industrial Print Engine
 • Printers Hardware: INT EasyCoder PF2i & PF4i (LCD) Industrial Printer
 • Printers Hardware: INT EasyCoder PM4i (LCD) Industrial Printer
 • Printers Hardware: INT EasyCoder PX4i & PX6i (LCD) Industrial Printer
Giải quyết vấn đề:
Dưới đây là cách đưa máy in dòng PF4i, PF2i, PX4i, PX6i, PM4i về mặc định nhà sản xuất:
 1. Tắt máy in và đợi khoảng 30s.
 2. Mở lắp đậy và mở đầu in lên.
 3. Ấn và giữ nút [i].
 4. Trong lúc giữ nút [i], đồng thời bật nguồn trở lại. Khoảng 15s sau máy in trả ra 1 tiếng “BEEP”.
 5. Sau khi nghe được tiếng “BEEP”, nhả tay khỏi nút [i].
 6. Bấm nhanh các nút sau theo tuần tự:
 • [down]
 • [up] [up]
 • [left]
Màn hình trả ra thông tin: Factory Default ? Enter = [Yes] Esc= [No]
Trong vòng 10s ấn Enter để xác nhận.
Đợi 30s sau đó tắt máy in đi. Đóng đầu in và đóng lắp đậy. Mở máy in trở lại.

Cheer !No comments:
Write comments

Zebra Printer

Intermec Printer