20171114

Driver máy in mã vạch Intermec Honeywell

 

Driver máy in Intermec Honeywell cho phép máy in kết nối với máy tính, máy chủ hoặc hệ thống SAP.


Với bộ Driver này, hỗ trợ hầu hết các loại máy in Intermec Honeywell. Link download dưới đây:

Driver Intermec Honeywell

Các dòng máy hỗ trợ:
Dòng máy để bàn: Intermec PC23d, PC43d/PC43t
Dòng máy in công nghiệp:
Intermec PD43/PD43c
Intermec PM43/PM43c
Intermec PX4i/PX6i
Intermec PM4i, PF4i
Intermec PM23/PM23c
Intermec PD41/PD42

Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2016, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows 2008, Windows Vista

No comments:
Write comments

Zebra Printer

Intermec Printer