20181224

Kết nối SQL ZebraDesigner Pro 2

 

Áp dụng:
  • Phần mềm in mã vạch ZebraDesigner Pro 2.
  • Microsoft SQL Server.
  • Máy in mã vạch Zebra.
Chủ đề:
  • Kết nối SQL phần mềm ZebraDesigner Pro 2
Bước 1: Tạo hay xây dựng kết nối ODBC trên máy tính
 
1. Start\Control Panel\Administrative Tools
 
 
2. Tìm và chọn ODBC Data Sources (32-bit) hoặc (64-bit).
 

 
3. Click chọn Add…
 
 
4. Click chọn SQL Server
 
 
5. Điền các thông số như sau
 
  • Name: Tên tùy ý, dễ nhớ và dễ tìm.
  • Description: mô tả, đặt tên tùy ý.
  • Server: Tên Server khi cài đặt SQL (phải chính xác).
6. Click Next để tiếp tục, và làm theo mẫu như hình mô tả dưới:
 
  • Login ID: tên đăng nhập mặc định truy cập SQL: sa
  • Password: nhập mật khẩu SQL khi cài đặt SQL.
  • Lưu ý: Có thể sét theo thực tế SQL Server của khách hàng.
 
7. Click Next và để mặc định các thông số, hoặc có thể tùy chỉnh theo yêu cầu.
 
 
8. Click Finish → hoàn tất quá trình tạo kết nối ODBC trên máy tính.
 
 
9. Kết quả tạo kết nối ODBC thu được:
 

Bước 2: Kết nối SQL ZebraDesigner Pro 2
 
1. Từ thanh menu click chọn Database\Creat Database Connection hoặc click chọn
Icon có hình đĩa xếp chồng màu vàng.
 
 
2. Tích chọn Other database (ODBC)
 
 
Sau đó chọn SQL-ZebraDesigner Pro như đã tạo ở bước 1.
Sau đó cửa sổ xuất hiện yêu cầu đăng nhập SQL Server
 
 
3. Sau đó chọn bảng cần kết nối tới file thiết kế
 
 
4. Click chọn Next, sau đó chọn các trường dữ liệu hoặc để mặc định.
 
 
5. Click Next để cài đặt chế độ in, nên sử dụng tùy chọn dưới đây, hoặc các
bạn có thể sét theo thực tế quá trình in.
 
 
6. Click Finish để hoàn tất quá trình kết nối SQL Server
 
 
Bước 3: Chèn dữ liệu trên SQL Server vào file thiết kế ZebraDesigner Pro 2
 
1. Thực hiện kéo thả các đối tượng Text, Barcode,... vào file thiết kế như hình mô tả:
 
 
Sau đó lựa chọn trường dữ liệu cần gán
 
 
2. Ta thực hiện tương tự với barcode, và có kết quả như sau:
 

 

Chú ý: Có thể thay đổi các trường dữ liệu, bằng cách click đúp và chỉnh sửa theo thực tế.

 

Xem thêm:


No comments:
Write comments

Zebra Printer

Intermec Printer