20181227

Kết nối Excel ZebraDesigner Pro 2

 

Áp dụng:
  • Phần mềm in mã vạch ZebraDesigner Pro 2.
  • Máy in mã vạch Zebra.
  • Microsoft Excel.
Chủ đề:
  • Kết nối Microsoft Excel phần mềm ZebraDesigner Pro 2.
1. Xây dựng hay tạo file excel chứa dữ liệu cần in, chẳng hạn:
 
 
2. Kết nối file excel tới ZebraDesigner Pro 2
 
Click chọn Database\Creat Database Connection hoặc click icon trên thanh công cụ
 
 
Cửa sổ xuất hiện:
 
  • Chọn Direct database access.
  • Click chọn Browse để tìm tới file dữ liệu excel.
  • Chọn bảng Table cần kết nối.
Click Next sau đó lựa chọn trường dữ liệu để sử dụng, bằng cách ấn chuột và giữ
phím Ctrl hoặc có thể sử dụng toàn bộ 
 
 
Sau đó click Next để sét đặt số lượng nhãn cần in và sét dòng dữ liệu cần in.
 
 
Click Next để tiếp tục
 
 
Click Finish để hoàn tất quá trình kết nối Excel ZebraDesigner Pro 2
 
3. Gán các trường dữ liệu từ file excel sau khi kết nối vào các đối tượng trên file thiết kế.
 
Click chọn Text\New Database Field
 
 
Sau đó thả vào màn hình thiết kế
 
 
Đối với các trường dữ liệu khác chúng ta thực hiện tương tự và có kết quả như sau:
 

 


 
Xem thêm:

No comments:
Write comments

Zebra Printer

Intermec Printer