20181223

Kết nối Access ZebraDesigner Pro 2

 

Áp dụng:
  • Phần mềm in mã vạch ZebraDesigner Pro 2.
  • Microsoft Access.
  • Máy in mã vạch Zebra.
Chủ đề:
  • Kết nối Access tới phần mềm ZebraDesigner Pro 2
1. Tạo bảng cơ sở dữ liệu Microsoft Access hoặc đã có bảng dữ liệu trên hệ thống.
Chẳng hạn tôi có bảng dữ liệu Access dưới đây:
2. Kết nối Access tới phần mềm ZebraDesigner Pro 2
Từ thanh menu chọn Database\Create Database Connection Hoặc click icon tệp đĩa 
xếp chồng như mô tả hình dưới đây:
Cửa sổ xuất hiện
Click chọn Direct database access (recommended option).
Click chọn Browse để tới đường dẫn tới file dữ liệu Access.
Click Next để add các trường dữ liệu cần in
Click Next để sang cửa sổ sét số lượng nhãn cần in
Click Next sang cửa sổ cho phép liên kết các trường dữ liệ cần in hoặc liên kết sau:
Click Finish để kết thúc.
3. Gán các trường dữ liệu từ file Access vừa kết nối vào file thiết kế
Click chọn Text\New Database Field
Sau đó thả vào màn hình thiết kế, cửa sổ xuất hiện
Lựa chọn trường dữ liệu cần gán định dạng text vào file thiết kế sau đó click Next,
cửa sổ xuất hiện tùy chọn add thêm ký tự dạng text nếu muốn.
Click Finish để hoàn tất.
Chúng ta thực hiện tương tự đối với mã vạch và có kết quả khi preview cửa sổ sau:
Lưu ý:
Có thể thay đổi các trường dữ liệu bằng cách xóa và làm lại từng bước add vào file
thiết kế hoặc click đúp vào đối tượng và sửa trực tiếp.
Có thể sử dụng Font Time New Roman cho tiếng việt hoặc một số Fonts chữ khác.
Nên lưu lại sau mỗi lần gán hoặc chỉnh sửa tránh làm lại mất thời gian.
Xem thêm:
No comments:
Write comments

Zebra Printer

Intermec Printer