20181217

Máy in Zebra ZT230 in chậm

 

Đặt vấn đề:
  • Máy in ZT230 in chậm, không in liên tục ?
  • Zebra ZT230 in nhãn một, cách vài giây mới in một nhãn ?
  • In tem từ file excel ra máy in ZT230 chậm ?
  • ZT410 tạm dừng sau mỗi lần nhãn được in ?
Áp dụng:
  • ZebraDesigner Driver
  • Zebra ZT200 Series
  • Zebra ZT400 Series
  • ZM400, ZM600
  • 110Xi4, 140Xi4, 170Xi4, 220Xi4
  • ZT510, ZT610, ZT620
Giải quyết vấn đề:
Để giải quyết tình trạng máy in Zebra ZT230 in chậm chúng ta có một số cách
giải quyết sau:
Cách 1: Tối ưu tập lệnh trên ZDesigner Driver
1. Start\Control Panel\Devices and Printers\<Máy in cần sét>
2. Click phải chuột vào máy in chọn Printing Preferences
3. Chọn tab Advanced và làm theo hướng dẫn theo hình mô tả dưới đây:
Cách 2: Nâng cấp bản ZDesigner mới nhất
Bước 1: Gỡ bỏ driver cũ ra khỏi máy tính

Bước 2: Cài driver mới vào máy tính

Xem thêm:


No comments:
Write comments

Zebra Printer

Intermec Printer