20181010

Bảng điều khiển máy in Zebra ZT230

 

Dưới đây là thông số bảng điều khiển máy in mã vạch Zebra ZT230, bao gồm các đèn trạng thái, các nút điều chỉnh,
phím chức năng:

1
Đèn trạng thái
2
Đèn tạm dừng máy in
3
Đèn trạng thái dữ liệu đang in
4
Đèn thể hiện nhãn hoặc ruy băng mực
bị lỗi hoặc cảnh báo
5
Đèn trạng thái kết nối mạng
6
Màn hình hiển thị trạng thái hoạt động của máy in
7
RIGHT SELECT
Đây là các nút thực thi các lệnh
8
LEFT SELECT
9
UP
Nút mũi tên UP (lên trên):
Thay đổi các giá trị, thường là tăng, giảm
các thông số, hoặc thay đổi password máy in.
Nút UP còn di chuyển giữa các tham số.
10
OK
Lựa chọn hay xác nhận
11
LEFT ARROW
Di chuyển sang trái các tham số
12
RIGHT ARROW
Di chuyển sang phải các tham số
13
DOWN ARROR
Nút DOWN thực hiện một số chức năng:
Thay đổi giá trị các tham số, thường là tăng
giảm các giá trị, di chuyển tới các giá trị hay
thay đổi vị trí con trỏ khi nhập giá trị
14
PAUSE
Nút tạm dừng máy in hay bắt đầu hoạt động
trở lại.
15
16
FEED
CANCEL
Đẩy một nhãn ra khỏi máy in
 Hủy lệnh in, hoặc hủy các tác vụ

Bảng dưới đây sẽ thực hiện những chức năng chính sau:
Tùy chọn điều hướng các nút điều khiển trên bảng điều khiển Zebra ZT230 kết hợp màn hình LCD.
Cách lựa chọn hay chỉnh sửa các tham số cài đặt hiển thị trên màn hình LCD
Idle Display - Màn hình chờ
Tại màn hình chờ, Ấn nút LEFT SELECT để vào màn hình HOME MENU
HOME MENU
Để di chuyển giữa các icon
trên màn hình HOME MENU, ấn bất kỳ 
nút mũi tên ở hình bên trên.
Khi icon được chọn thì nó 
sẽ được đánh dấu highlight


Để chọn icon, ấn OK chọn icon đã được 
highlight.
 
Ấn nút LEFT SELECT để trở về 
màn hình HOME MENU và màn
hình chờ. Máy in sẽ tự động trở
về màn hình chờ sau 15s nếu
không thao tác trên bảng điều 
khiển.
User Menus
Ấn LEFT SELECT để trở về  màn hình
HOME MENU. Máy in sẽ tự động 
quay trở về màn hình HOME MENU
sau 15s người dùng không thao tác.
 
chỉ ra giá trị có thể chỉnh sửa, thay đổi.
Bất kỳ thay đổi nào đều được tự động
lưu ngay lập tức. Ấn nút trỏ lên (UP), 
trỏ xuống dưới (DOWN) để thay đổi 
giá trị.
Để di chuyển giữa các tham số (icon), 
sử dụng nút trỏ trái (LEFT), 
hoặc trỏ phải (RIGHT).
Góc dưới màn hình bên phải xuất hiện tham số bên trong items
có thể thực hiện. Ấn OK hoặc RIGHT SELECT.

Xem thêm:

No comments:
Write comments

Zebra Printer

Intermec Printer