20181011

Căn chỉnh máy in Honeywell PX4i

 


Đặt vấn đề:
 • Cách căn chỉnh máy in Honeywell PX4i và PX6i sử dụng bảng điều khiển  ?
 • LSS (Label Stop Sensor): không nhận biêt nhãn định dạng Black Mark ?
 • PX4i in nhãn nhảy cóc, in nhãn trắng ?
 • PX4i thông báo lỗi Paper Fault ?
Áp dụng:
 • Printers Hardware: INT EasyCoder PFMX-Series (LCD) Industrial Printers
 • Printers Hardware: INT PA30 (LCD) Industrial Print Engine
 • Printers Hardware: INT EasyCoder PX4i & PX6i (LCD) Industrial Printer
Giải quyết vấn đề:
Dòng máy in Intermec PFMX-Series là những dòng máy cùng firrware, những dòng máy này bao gồm:
 • Intermec EasyCoder PF2i & PF4i (LCD) Industrial Printers
 • Intermec EasyCoder PM4i (LCD) Industrial Printer
 • Intermec EasyCoder PX4i & PX6i (LCD) Industrial Printers
 • Intermec PA30 (LCD) Industrial Print Engine
Có 3 loại nhãn (Media Type) phổ biến được định nghĩa như sau:
 • GAP: là loại nhãn được phân định, định dạng theo khoảng trống (Gap) hoặc theo khe, lỗ (Slot/Notch) giữa các nhãn.
 • Black Mark: là loại nhãn được phân định giữa các nhãn bằng đường đánh dấu dải đen bên dưới bề mặt nhãn (backing).
 • Continuous: Nhãn liên tục, không có phân định khoảng cách giữa các nhãn.

Trong chủ đề này bao gồm những vấn đề sau:
 1. Cách căn chỉnh cảm biến nhãn (LSS) đúng cách cho từng loại nhãn.
 2. Cách cài đặt loại nhãn – “Media Type” và kiểu in “Paper Type”
 3. Cách căn chỉnh dòng máy in PFMX-Series.
Hiệu chỉnh cảm biến nhận biết loại nhãn cần in
Căn chỉnh vị trí cảm biến nhãn – LSS (Label Stop Sensor):
 • Cảm biến nhãn –LSS cần định vị trí chính xác sao cho cảm biến có thể nhận diện được đúng loại nhãn đang lắp trong máy in: Gap, Slot, Notch, hay Black mark.
 • Đối với dòng máy in PX4i, PX6i:

Cài đặt loại nhãn và kiểu in trên PFMX-Series:
Trước khi máy in có thể tự động căn chỉnh hay căn chỉnh bằng tay, chúng ta phải xác định được loại nhãn đang được lắp trong máy in và kiểu in.
1.Ấn Setup để vào menus.
2. Ấn nút mũi tên trỏ phải liên tiếp cho tới khi xuất hiện: Media.
3. Ấn Enter vào cài đặt.
4. Ấn nút mũi tên trỏ phải để tới “Media Type”
5. Ấn Enter.
6. Ấn mũi tên trỏ phải để lựa chọn loại nhãn cần in:
 • Gap.
 • Mark
 • Contiuouns
7. Ấn Enter để xác nhận. Màn hình xuất hiện “Paper Type”
8. Ấn Enter để vào cài đặt.
9. Ấn nút trỏ phải để lựa chọn kiểu in:
 • DT” hay “Direct Thermal” – kiểu in không cần sử dụng ruy băng mực (sử dụng nhãn cảm nhiệt).
 • TTR” hay “Thermal Transfer” – kiểu in bắt buộc sử dụng ruy băng mực in.
10. Ấn Enter để xác nhận chọn kiểu in.
11. Ấn Setup để thoát ra màn hình chính.

Căn chỉnh cảm biến nhãn trên máy in PX4i, PX6i
Đối với máy in sử dụng ngôn ngữ IPL máy in sẽ tự động căn chỉnh cảm biến nhãn, mà trước đó chúng ta cài đặt loại nhãn, kiểu nhãn cài đặt- thường thì máy in sẽ khởi động và tự động căn chỉnh khi khởi động. Thực hiện bằng theo cách sau:
1.Tắt máy in và đợi khoảng 30s.
2. Mở lại máy in.
3. Để máy in khởi động bình thường.
Đối với máy in sử dụng Fingerprint hoặc Direct Protocol ấn đồng thới tổ hợp phím:
Shift+Feed
4. Máy in sẽ đẩy ra vài nhãn trắng và máy in trở về màn hình Ready.
5. Nếu máy in vẫn bị lỗi thử đưa máy in về mặc định nhà sản xuất --> Factory default máy in PX4i PX6i.
Chúc các bạn thành công !

No comments:
Write comments

Zebra Printer

Intermec Printer