20181009

Cách căn chỉnh cảm biến nhãn PX4i PX6i

 

Đặt vấn đề:
  • Nhãn đẩy ra liên tục không ngừng hoặc dừng ở giữa nhãn ?
  • PX4i thông báo lỗi Paper Fault ?
  • PX4i- Paper Out error ?
  • Cách sửa lỗi Papper Out trên Honeywell PX Series ?
  • PX4i thông báo lỗi LSS too low ?
  • PX6i – không căn chỉnh nhãn ?
Áp dụng:
Giải quyết vấn đề:
Cảm biến nhận nhãn (LSS) là cảm biến quang điện cung cấp cơ chế điều khiển nhận biết các loại nhãn thông qua: khoảng
trống giữa các nhãn (GAP), hoặc khe (Slot/Notch) hay điểm đánh dấu (Black Mark).
1. Sử dụng tô vít để di chuyển cảm biến nhận nhãn (LSS-Label Stop Sensor), bằng cách xoay theo chiều kim đồng hồ hoặc
ngược chiều kim đồng hồ sao cho cảm biến vào đúng vị trí ở giữa khe đánh dấu phân cách giữa các nhãn.
2. Quan sát lại vị trí cảm biến và vị trí phân định giữa các nhãn: khoảng trống (GAP), SLOT/NOTCH (khe, lỗ), hay điểm
đánh dấu (Black Mark),..
3. Lắp ruy băng mực (nếu dùng) chính xác theo đường đi → tham khảo đường đi ruy băng mực bên trong lắp đậy máy in.

No comments:
Write comments

Zebra Printer

Intermec Printer