20180926

Factory Reset máy in Zebra ZE500

 

Đặt vấn đề:
  • Cách đưa máy in Zebra ZE500 về mặc định nhà sản xuất ?
  • Factory default máy in Zebra ZE500R-6 ?
  • Máy in Zebra ZE500 in một nửa tem ?
Áp dụng:
  • Máy in Print Engine Zebra ZE500 Series.
Giải quyết vấn đề:
Lưu ý: Khi thực hiện factory reset máy in Zebra ZE500 sẽ đưa toàn bộ các thông số và địa chỉ IP về mặc định, cần lưu lại các thông số nếu cần thiết.
Cách 1: Sử dụng bảng điều khiển & màn hình LCD
1. Ấn Setup để vào chế độ Setup Mode . Sau đó ấn Setup tiếp xuất hiện cửa sổ
SAVE CHANGES

2. Sử dụng (+) hoặc (-) để di chuyển tới thông số: LOAD DEFAULTS
3. Ấn nút (-->) RIGHT SELECT để chọn.
4. Máy in sẽ đẩy vài nhãn và quay trở về trạng thái Idle Display.
Cách 2: Sử dụng ZDesigner Driver trên máy tính.
1. Start\Control Panel\Devices and Printers\<Máy in ZE500 Series>
2. Click phải chuột vào máy in và chọn Printing Preferences
3. Cửa sổ xuất hiện. CLick chọn tab Tools và làm theo hướng dẫn

Chúc các bạn thành công !

No comments:
Write comments

Zebra Printer

Intermec Printer