20180925

Phương thức in Zebra ZE500

 

Đặt vấn đề:
  • Cách chỉnh phương thức in - Print method trên Zebra ZE500 ?
  • Máy in mã vạch Print Engine Zebra ZE500 hiện cảnh báo Warning Ribbon In ?
Áp dụng:
  • Máy in mã vạch Zebra ZE500
Giải quyết vấn đề:
Phương thức in sẽ quyết định tới chất lượng nhãn được in ra và tuổi thọ đầu in, dưới đây là một số cách chỉnh.
Khi in ở chế độ Thermal Transfer: Phải sử dựng ruy băng mực đi kèm
Còn chế độ Direct Thermal: không cần ruy băng mực.
Cách 1: Sử dụng ZDesigner Driver
1. Start\Control Panel\Devices and Printers\<ZDesigner ZE500R-4>
2. Click phải chuột chọn Printing Preferences
3. Click chọn Tab: Advanced Setup và làm theo hình mô tả dưới đây:

Cách 2: Sử dụng bảng điều khiển và màn hình LCD ZE500
1. Vào Main menu> PRINT METHOD
Sử dụng (+) hoặc (-) để thay đổi giá trị phương thức in.
Sau khi lựa chọn xong.  Ấn Setup/Exit hai lần liên tiếp để Lưu lại thông tin. Bằng cách chọn Permanent.
2. Nếu kết nối máy in Zebra ZE500 với máy tính thông qua Driver, chúng ta cần vô hiệu hóa trên ZDesigner Driver.

Chúc các bạn thành công !

No comments:
Write comments

Zebra Printer

Intermec Printer