20180927

Sửa lỗi máy in Zebra ZE500

 


Đặt vấn đề:
  • Cách khắc phục một số lỗi trên máy in mã vạch Zebra ZE500 ?
  • Máy in Zebra ZE500 báo lỗi Head Open, Papper Out, Ribbon Out ? Hướng khắc phục ?

Áp dụng:
  • Máy in Zebra ZE500 Series: ZE500-4, ZE500-6
Giải quyết vấn đề:
Bảng dưới đây liệt kê một số lỗi phổ biến trên dòng máy in mã vạch Print Engine Zebra ZE500 Series

Lỗi/ Cảnh báo trên màn
hình LCD ZE500 Series
Nguyên nhân xảy ra
Hướng giải quyết
Đèn ERROR sáng nhấp nháy
Màn hình hiển thị:
ERROR CONDITION
INVALID HEAD
Đầu in thay thế không
phải đầu in chính hãng Zebra
Cần thay đầu in chính hãng Zebra
Màn hình thông báo
WARNING
CLEAN PRINTHEAD
Lời nhắc khi nào cần vệ
sinh đầu in. Chúng ta có
thể tắt chế độ này ở mục
menu:
EARLYWARNING
1. Vệ sinh đầu in bằng cồn 900
bông trắng y tế.
2. Trên bảng điều khiển máy in,
di chuyển tới HEAD CLEANED ?
3. Ấn chọn Plus, chọn Yes để
reset cảnh báo Early Warning for
Mainteance
Máy in tạm dừng 
Đèn ERROR sáng nhấp nháy.
ERROR CONDITION
HEAD OPEN
Đầu in chưa được đóng
hoàn toàn
Đóng lại đầu in.
Cảm biến đóng mở đầu
in không hoạt động
Gọi nhà cung cấp, sửa máy in mã vạch.
Máy in tạm dừng.
Đèn MEDIA sáng.
Đèn ERROR sáng nhấp nháy.
ERROR CONDITION
PAPER OUT
Chưa lắp giấy in (nhãn)
hoặc lắp ngược nhãn in.
Lắp lại giấy in, nhãn in.
Vị trí cảm biến nhận
nhãn sai.
Kiểm tra lại vị trí cảm biến nhận nhãn (1).
Máy in sét kiểu nhãn là
NONCONTINUOUS
nhưng nhãn được lắp lại
là CONTINUOUS
Lắp đúng loại nhãn cần in, hoặc
reset máy in về mặc định và thực
hiện lại căn chỉnh cảm biến.
Xem thêm>>
Factory máy in Zebra ZE500
Máy in tạm dừng.
Đèn RIBBON sáng.
Đèn ERROR sáng nhấp nháy.
ERROR CONDITION
RIBBON OUT
Ở chế độ in Thermal
Transfer, quên không
lắp ruy băng mực hoặc
lắp ruy băng mực không
chính xác.
Lắp lại ruy băng mực in cho
chính xác.
Ở chế độ in Thermal
Transfer, cảm biến mực
in không nhận được
mực in đã được lắp hay
chưa
1. Lắp lại mực in cho đúng.
2. Thực hiện căn chỉnh lại bằng
tay cảm biến nhãn và ruy băng
mực. Xem thêm >>>
Ở chế độ in Thermal
Transfer, nhãn in dính
vào mắt cảm biến mực
in.
1.Lắp lại giấy (nhãn), gỡ nhãn
dính vào cảm biến.
2. Căn chỉnh cảm biến máy in
Zebra ZE500.
3. Sét lại phương thức in.
Đèn RIBBON sáng.
Đèn ERROR sáng nhấp nháy.
Màn hình thông báo:
WARNING
RIBBON IN
Ruy băng mực in được
lắp, nhưng máy in sét in
ở chế độ Direct
Thermal
Ruy băng mực in là không cần
thiết khi in ở chế độ Direct
Thermal hay nhãn in Direct
Thermal. Nếu sử dụng kiểu nhãn
này thì hãy tháo ruy băng khỏi
máy in. Cảnh báo này không ảnh
hưởng tới quá trình in.
Nếu chúng ta sử dụng nhãn kiểu
Thermal Transfer thì hãy sét
phương thức in Thermal Transfer.
Xem thêm>>
Đèn ERROR sáng nhấp nháy.
THERMISTOR
FAULT
Đầu in bị hư đi ốt.
Gọi nhà cung cấp, trung tâm sửa
máy in mã vạch
Máy in tạm dừng.
Đèn ERROR sáng nhấp nháy.
Màn hình hiển thị:
ERROR CONDITION
HEAD ELEMENT BAD
Cáp kết nối đầu in bị hư
hoặc bị lỏng.
Kiểm tra lại cáp kết nối đầu in.
1. Tắt máy in Zebra ZE500.
2. Rút cáp dữ liệu đầu in ra.
3. Cắm lại cáp dữ liệu vào đầu in.
4. Mở máy in trở lại để kiểm tra.
Nếu vẫn bị lỗi --->>
Gọi: Trung tâm sửa máy in mã vạch

(1)Vị trí cảm biến nhãn (Media Sensor):

No comments:
Write comments

Zebra Printer

Intermec Printer