20180128

Hủy lệnh in máy in ZT410 ZT420

 

Đặt vấn đề:
  • Tôi in nhầm nhãn với số lượng lớn (khoảng 5000 nhãn), cách hủy lệnh in này ?
  • Máy in ZT410 in nhãn sai định dạng, tôi muốn hủy lệnh in nhưng không biết hủy như thế nào ?
  • Máy in Zebra 170Xi4 in ra nhãn trắng ? Cách hủy lệnh in ?
  • Không thể hủy lệnh in trên ZT420 như máy in laser ?
Giải quyết vấn đề:
Hầu hết các lệnh in được gửi xuống máy in mã vạch được lưu ở bộ nhớ tạm của máy khi đó chúng ta
không thể thao tác xóa lệnh in như trên máy in laser được do vậy chúng ta thực hiện theo các bước
dưới đây ( được áp dụng cho máy in mã vạch Zebra ):
1. Ấn nút PAUSE phía trước máy in để tạm dừng lệnh in
ZT410 hoặc ZT420, ZT230, ZT220
Xi4 Series: 110Xi4, 140Xi4, 170Xi4, 220Xi4 và 105SL Plus


2. Mở đầu in lên. Sau đó ấn nút CANCEL liên tiếp cho tới khi nào đèn LED - DATA tắt.
3. Đóng đầu in lại, sau đó bấm nút PAUSE để máy in thực hiện quá trình CALIBRATION và máy in trở về trạng thái READY.
4. Máy in có thể in những lệnh in mới.
Áp dụng:
  • Máy in mã vạch Zebra ZT200 Series: ZT220, ZT230
  • ZT400 Series: ZT410, ZT420
  • ZM400, ZM600, RZ400, RZ600
  • XI4 Series: 110Xi4, 140Xi4, 170Xi4, 220Xi4
  • Zebra 105SL Plus
Xem thêm:
No comments:
Write comments

Zebra Printer

Intermec Printer