20180128

Video kết nối Excel ZebraDesigner Pro

 

Đặt vấn đề:

  • Cách add excel tới phần mềm in mã vạch ZebraDesigner Pro 2 ?
  • In tự động từ file excel trên ZebraDesigner Pro ?
Áp dụng:
  • Phần mềm in mã vạch ZebraDesigner Pro 2
Giải quyết vấn đề:
Dưới đây là video hướng dẫn kết nối excel tới phần mềm in mã vạch ZebraDesigner Pro gồm những tiện ích:
  • In tự động từ file excel.
  • Quản lý tự động in số lượng mong muốn.
  • Thao tác dễ dàng

Xem thêm:

No comments:
Write comments

Zebra Printer

Intermec Printer