20180127

Kết nối Excel tới phần mềm NiceLabel

 

Đặt vấn đề:

  • Cách kết nối Excel tới phần mềm in mã vạch NiceLabel 2017 ?
  • In tự động trên phần mềm NiceLabel 2017 với file dữ liệu Excel ?
Giải quyết vấn đề:
Video dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn thao tác Add file dữ liệu Excel tới phần mềm NiceLabel 2017


Xem thêm:

No comments:
Write comments

Zebra Printer

Intermec Printer