20171217

Sét IP tĩnh máy in Zebra S4M

 

Đặt vấn đề:

  • Các bước sét địa chỉ IP cho máy in mã vạch Zebra S4M ?
  • Sét IP address, Subnet, Gateway cho Zebra S4M ?


Áp dụng:

  • Máy in mã vạch Zebra S4M

Giải quyết vấn đề:
Các bước sét địa chỉ IP tĩnh máy in Zebra S4M
1. Từ màn hình chính: Ready
2. Bấm MENU > Bấm nút trỏ LEFT ( Cancel - X ). Xuất hiện ADVANCED SETUP 3
3. Ấn Enter. Xuất hiện màn hình yêu cầu nhập Password: mặc định : 9999
4. Sử dụng nút mũi tên xuống dưới DOWN ( Pause - II) để nhập, và nút mũi tên trỏ phải RIGHT (Feed )
để chuyển con trỏ sang phải, và nhập cứ như vậy tuần tự cho đến hết như hình mô tả dưới đây.
Khi nhập xong thì ấn Enter.
5. Ấn nút mũi tên sang phải ( Cancel - X ) cho tới khi xuất hiện: OBTAIN IP ADDRESS. Sau đó bấm Enter
6. Bấm nút UP để xuất hiện IP ADDRES PERMANENT, sau đó bấm Enter
7. Bấm nút trỏ sang phải ( Feed) cho tới CHANGE IP ADDRESS. Sau đó ấn Enter.
8. Sử dụng nút trỏ UP để thay đổi giá trị, con trỏ RIGHT(Feed) để di chuyển sang phải.
Bấm Enter khi nhập xong địa chỉ IP
9. Nhấn Feed để chuyển sang sét Subnet mask. Sau đó ân Enter để sửa.
Thao tác tương tự như bước 8.
10. Sửa Default Gateway cũng tương tự như bước 8 và 9.
11. Sau khi nhập xong toàn bộ địa chỉ IP, Subnet, Gateway. Ấn MENU sau đó ấn ENTER để lưu.


Xem thêm:
Chúc các bạn thành công !


No comments:
Write comments

Zebra Printer

Intermec Printer