20171218

Sét IP tĩnh máy in Zebra ZT230

 

Đặt vấn đề:
  • Cách đặt địa chỉ IP ZT230 trên trình duyệt Web ?
Áp dụng:
Giải quyết vấn đề:

Lưu ý: Cắm rack mạng vào máy in trước khi tiến hành sét IP tĩnh cho máy in
1. Quan sát trên màn hình địa chỉ IP động được cấp từ Modem hoặc Router
2. Gõ địa chỉ IP vào trình duyệt Web
3. Xuất hiện cửa sổ như sau:
4. Click chọn View Printer Configuration
5. Nhập mật khẩu mặc định 1234 vào và click Submit Changes
6. Click chọn Access Granted link để đăng nhập cấu hình
7. Click chọn Network Configuration
8. Click chọn TCP/IP Settings
9. Nhập địa chỉ IP/Subnet/Gateway. Thay đổi giá trị IP Protocol từ ALL → Permannet.
Sau đó click Submit Changes để lưu tạm thời
10. Click View and Modify Printer Settings


11. Click Save Curent ConfigurationXem thêm:
Chúc các bạn thành công !

No comments:
Write comments

Zebra Printer

Intermec Printer