20171216

Sét IP tĩnh máy in Zebra ZT410 ZT420

 

Đặt vấn đề:
  • Cách sét địa chỉ IP tĩnh cho máy in Zebra ZT410 ?
  • Có những cách nào để đặt địa chỉ IP tĩnh cho Zebra ZT400 Series ?
Áp dụng:
Giải quyết vấn đề:
Các cách để sét hay đặt địa chỉ IP cho máy in mã vạch Zebra ZT410, ZT420
  • Sử dụng bảng điều khiển phía trước máy in và màn hình LCD
  • Sử dụng trình duyệt Web
Lưu ý: Phải cắm rack mạng vào máy in trước khi tiến hành
Thực hiện:

SÉT ĐỊA CHỈ IP TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN MÁY IN
1. Ấn nút LEFT bên góc trên cùng bên trái để vào Main Menu.
2. Sử dụng nút  LEFT hoặc RIGHT tới icon NETWORK
3. Sử dụng nút mũi tên UP/DOWN để thay đổi giá trị từ ALL sang PERMANENT
4. Sử dụng nút mũi tên LEFT để di chuyển tới WIRE IP ADDRESS
5. Sử dụng UP/DOWN để thay đổi địa chỉ IP mà bạn cần đặt.  Sau khi đặt xong ấn nút trên cùng góc phải để chuyển sang đặt Subnet Mask, Default Gateway


6. Sử dụng nút LEFT hoặc RIGHT để di chuyển tới RESET NETWORK
7. Ấn RESET để active địa chỉ IP vừa đặt.


SỬ DỤNG TRÌNH DUYỆT WEB ĐỂ SÉT ĐỊA CHỈ IP
1. Cắm rack mạng vào Router hoặc Modem cấp DHCP.
2. Quan sát trên màn hình xuất hiện địa chỉ IP được cấp từ DHCP của modem hoặc Router.
3. Gõ địa chỉ IP vào thanh địa chỉ trình duyệt WEB
4. Màn hình WEb xuất hiện, ta chọn: View and Modify Printer Settings. Xuất hiện cửa sổ yêu cầu nhập mật khẩu mặc định: 1234. Click Submit Changes để đăng nhập

5. Click chọn Network Configuration


6.  Click Acces Granted link.
7. Click TCP/IP Settings
8. Sét địa chỉ IP Address/Subnet Mask, Default Gateway và chuyển IP Protocol sang Permanent
9. Click Submit Changes.
10. Click View and Modify Printer Settings


11. Click Save Curent Configuration


Xem thêm:
Chúc các bạn thành công !

No comments:
Write comments

Zebra Printer

Intermec Printer