20180724

Reset măc định máy in PX4i PX6i

 

Đặt vấn đề:
 • Cách đưa máy in Intermec PX4i về mặc định nhà sản xuất ?
 • Factory Default máy in Honeywell PX6i ?
 • Intermec PF4i không dò được nhãn định dạng Black Mark ?
Áp dụng:
 • Máy in mã vạch Interrmec PX4i, PX6i
 • Intermec  PF2i, PF4i, PA30
 • Printers Hardware: INT EasyCoder PFMX-Series (LCD) Industrial Printers
 • Printers Hardware: INT PA30 (LCD) Industrial Print Engine
 • Printers Hardware: INT EasyCoder PF2i & PF4i (LCD) Industrial Printer
 • Printers Hardware: INT EasyCoder PM4i (LCD) Industrial Printer
 • Printers Hardware: INT EasyCoder PX4i & PX6i (LCD) Industrial Printer
Giải quyết vấn đề:
Khi tiến hành reset default máy in PX4i, PX6i nó sẽ clear toàn bộ cài đặt trước đó cùng các files chương trình, do vậy cần lưu các thông số cài đặt trước khi tiến hành.
Có một số cách dưới đây để tiến hành Factory Default PX4i, PX6i
 • Sử dụng bàn phìm phía trước máy in
 •  Sử dụng Flash Card
 • Sử dụng trình duyệt Web
Thực hiện:
Sử dụng keypad phía trước máy in
1. Tắt máy in và đợi khoảng 30s
2. Mở lắp đậy và mở đầu in lên.
3. Ấn và giữ nút cho tới khi máy in xuất hiện tiếng keey Beeps.
4. Thao tác thật nhanh theo tuần tự các phím sau:
Màn hình xuất hiện thông báo:
5. Trong vòng 10s phải ấn nút Enter để xác nhận Factorry Default. Nếu không ấn Enter trong vòng 10s, máy in sẽ khởi động máy in bình thường.
6. Đợi 30s, sau đó tắt máy in
7. Đóng đầu in và mở máy in trở lại.

No comments:
Write comments

Zebra Printer

Intermec Printer