20180725

Căn chỉnh cảm biến nhãn Intermec Honeywell PM43 PM23c

 

Đặt vấn đề/Câu hỏi:
 • Tôi có thể căn chỉnh cảm biến nhãn máy in PM23c mà không có màn hình LCD phía trước máy in ? 
 • Làm thế nào tôi có thể hiệu chỉnh cảm biến giấy in trên máy in Intermec PM43 không có màn hình LCD ?
 • PM43-in trên cả hai nhãn liên tiếp ? 
 • PM43- thông báo Label Not Found ?
 • PM43- báo lỗi “Next label not found” ?
 • Không in được Test Feed ?
Áp dụng:
 • Printers Hardware: PM23, PM43
 • Printers Hardware: Intermec PM23 & PM43 Industrial Printers
 • Printers Software: PrintSet v5
Giải quyết vấn đề:
Icon Printer là những dòng máy in không có màn hình LCD phía trước máy in và thường điều khiển hay
cấu hình máy in chẳng hạn như “Media Settings” thường phải cấu hình thông qua Driver, Web Admin
Console,...
Dưới đây là 3 loại nhãn chính, được định nghĩa như sau :
 • GAP: sử dụng cho định dạng “Gap label” chẳng hạn như Tag Stock (Ticket) với đường xẻ rãnh
ngang ngăn cách giữa các nhãn.
 • Black Mark: được đánh dấu khoảng cách giữa các nhãn bằng đường hoặc đoạn thẳng đen phía
dưới nhãn.
 • Continuous: là loại nhãn không có định dạng khoảng cách giữa các nhãn, mà phụ thuộc vào
thiết kế phần mềm hoặc chương trình viết riêng cho định dạng nhãn.
Dưới đây là các bước thực hiện hiệu chỉnh cảm biến nhãn cho phù hợp với từng loại nhãn khác nhau:
Đối với máy in LCD Full Touch
1. Bấm menu
xuất hiện cửa sổ:
2. Click chọn Wizards. Cửa sổ xuất hiện
Click chọn Calibration
3. Cửa sổ xuất hiện click chọn Media
Sau đó click chọn mũi tên trỏ phải
4. Chúng ta lựa chọn đúng loại nhãn đang sử dụng
Sau đó ấn mũi tên phải để tiếp tục
Nếu sử dụng ruy băng mực in: Ribbon (TTR) và ngược lại nếu không sử dụng ruy băng mực: DT
Click mũi tên trỏ phải để tiếp tục quá trình hiệu căn chỉnh cảm biến nhãn
Chờ khoảng 10-15s là hoàn tất

Đối với máy in Icon Printer - không có màn hình LCD
1. Tắt máy in và đợi khoảng 30s.
2. Bật lại máy in
Máy in sẽ khơi động bình thường và các đèn LED trạng thái tuần tự sáng. Tất cả sáng sau đó tắt hết.
3. Quan sát khi chỉ có 1 đèn duy nhất trong 2 đèn sáng thì hãy ấn và giữ nút “FEED/Pause”
4. Nhãn đầu tiên của quá trình “Calibration Label Test” bắt đầu in thì nhả nút “Feed/Pause”.

No comments:
Write comments

Zebra Printer

Intermec Printer