20180115

Factory máy in Zebra S4M

 

Đặt vấn đề:
  • Cách đưa máy in S4M về mặc định ?
  • How to Factory Zebra S4M  ?

Giải quyết vấn đề:
Để đưa máy in in mã vạch Zebra S4M về mặc định nhà sản xuất, chúng ta sử dụng 1 trong hai cách dưới đây:
Cách 1: Sử dụng tổ hợp phím phía trước máy in
1. Tắt máy in và đợi khoảng 30s.
2. Bấm và giữ nút PAUSE và FEED đồng thời.
3. Bật nguồn máy lên
4. Đếm 4s thì nhả tay khỏi hai nút PAUSE và FEED ra.
Cách 2: Sử dụng SETUP MODE
1. Bấm MENU
2. Sử dụng nút FEED ( nút trỏ sang phải) di chuyển tới ADVANCED SETUP 3
3. Bấm ENTER, màn hình yêu cầu nhập mật khẩu: mặc định 1234
4. Sử dụng nút CANCEL ( mũi tên trỏ trái) hoặc FEED (mũi tên trỏ phải) di chuyển tới : LOAD DEFAULTS
5. Bấm ENTER để xác nhận. Màn hình xuất hiện: ARE YOU READY ?. Bấm ENTER để xác nhận. Nếu muốn hủy, bấm nút bất kỳ.
Xem thêm:

Cheer !

No comments:
Write comments

Zebra Printer

Intermec Printer