20180123

Sét IP tĩnh máy in PM4i

 

Đặt vấn đề:

  • Cách sét IP tĩnh máy in Intermec PM4i ?
  • Đặt IP Address máy in PF4i ?

Giải quyết vấn đề:
Chúng ta có một số phương pháp sét IP tĩnh máy in Intermec (by Honeywell) PM4i:
Phương pháp 1: Sử dụng Command Line
1. Kết nối máy in và máy tính thông qua cổng Serial COM theo thông số dưới đây:


2. Sử dụng Hyper Terminal hoặc Putty hoặc chương trình tương đương để send tập lệnh sau xuống máy in

xxx: giá trị từ 0-255

Phương thức 2: Sử dụng phương thức sét IP tĩnh trên PF4i - thao tác trên bảng điều khiển


Chúc các bạn thành công !

No comments:
Write comments

Zebra Printer

Intermec Printer