20180108

Cài driver máy in Zebra ZT230

 

Đặt vấn đề:


Áp dụng:
  • Zebra Printes: GK Series, GX Series, GC Series,  Xi4 Series, ZT200 Series, ZT400 Series, ZM Series, ZT600 Series,...
Giải quyết vấn đề:
Thực hiện:
1. Giải nén file driver vừa tải về theo đường dẫn mặc định.
2. Click đúp vào PrnInst.exe xuất hiện màn hình Welcome. Click chọn Next
3. Click chọn: Install Printer
4. Kéo chuột tới máy in cần cài driver hoặc có thể chọn máy in bất kỳ. Sau đó click Next
5. Chọn cổng bất kỳ. Click Next


6. Cài Font. Click Finish để tiến hành cài đặt
Đối với máy in sử dụng cáp USB để kết nối với máy tính
  • Cắm cáp USB từ máy in với máy tính. Máy tính sẽ tự động dò tìm Driver cho máy in Zebra ZT230 (mất khoảng 2 -3 phút để tiến hành cài đặt).
Đối với máy in sử dụng cáp Serial COM.
1. Tắt máy in, gắn cáp Serial COM từ máy tính vào máy in. Sau đó mở máy in lên.
2. Cấu hình cổng Serial COM bằng cách:
  • Xác định cổng COM trên máy tính là COM 1, COM2, COM 3,...
  • Start\Control Panel\Devices and Printers\<Máy in ZT230 vừa cài đặt ở trên>
  • Click chuột phải chọn Printer Properties
  • Click chọn tab Ports\Tích vào tên cổng Serial COM đã kết nối với máy tính
Đối với máy in sử dụng Card mạng- In tem nhãn qua mạng
1. Start\Control Panel\Devices and Printers\<Máy in ZT230 vừa cài ở trên>
2. Click chuột phải chọn Printer Properties.
3. Click chọn Tab Ports.
4. Click chọn Add Port. Và Click theo hình mô tả dưới đây


5. Xuất hiện cửa sổ Add Standard TCP/IP. Click chọn Next
6. Nhập địa chỉ IP của máy in ZT230. Sau đó Click Next


Xem thêm:
7. Cửa sổ xuất hiện, click Next
8. Click Finish để kết thúc cài đặt.

Cheer !

No comments:
Write comments

Zebra Printer

Intermec Printer