PAUSE TEST

ISSUE / QUESTION

   - Cách kiểm tra tình trạng đầu in Zebra ZT610, ZT620 ?

   - In test đầu in Zebra ZT411, ZT421 ?

   - Kiểm tra đầu in Zebra 110Xi4 có xước hay không ?

APPLICABLE TO

Tabetop Zebra Barcode Printers.

RESOLUTION / ANSWER


Để kiểm tra hay in test đầu in mã vạch Zebra chúng ta sử dụng lênh in được tích hợp sẵn trên máy in - cho các dòng máy in mã vạch công nghiệp.


Các bước thực hiện:

Bước 1: Tắt nguồn máy in và đợi khoảng 2 - 3 phút.

Bước 2: Ấn và giữ đồng thời nút PAUSE và bật nguồn lên.

Bước 3: Ấn và giữ nút PAUSE cho tới khi 1 đèn LED bất kỳ trên bảng điều khiển tắt.

Máy in sẽ in ra bản PAUSE TEST - Hay Sample Test; mỗi lần 15 nhãn và tạm dừng.

  - Để tạm dừng lệnh in PAUSE TEST -> Ấn nút PAUSE.

  - Để tiếp tục ấn nút PAUSE.

Bản in thể hiện đầu in còn tốt - GOOD

 


Bản in thể hiện đầu in bị Xước - NOT GOOD (NG)

 


  - Để hủy lệnh in PAUSE TEST hay thoát chế độ PAUSE TEST -> Ấn  nút CANCEL liên tục -> đèn DATA tắt.


APPLICABLE PRODUCTS

ZT200 Series: ZT210, ZT220, ZT230.

ZT400 Series: ZT410, ZT411, ZT420, ZT421.

Zebra ZT510.

Zebra ZT600 Series: ZT610, ZT620.

Zebra ZM Series: ZM400, ZM600.

Zebra S4M, Zebra Z4M.

Zebra 105SL, 105SL Plus.

Zebra XI4 Series: 110Xi4, 140Xi4, 170Xi4, 220Xi4.

Zebra ZE500 Series: ZE500-4, ZE500-6, ZE511, ZE521.


Xem thêm:

 

   - Cách xem thông số cài đặt máy in Zebra


Zebra Printer

Intermec Printer