IP ADDRESS ZEBRA

ISSUE / QUESTION

Cài đặt địa chỉ IP tĩnh máy in Zebra ZT411, ZT421 ?

Gán IP cho card mạng máy in Zebra ZT410, ZT420 ?

Đặt IP tĩnh cho card wireless - wifi máy in Zebra ZT510, ZT610, ZT620 ?

Sét IP tĩnh máy in ZT410, ZT420 bằng bảng điều khiển ?

Cách sét địa chỉ IP tĩnh cho Zebra 110Xi4 ?

Sét địa chỉ IP cho ZD420, ZD620 ?

APPLICABLE TO 

All Zebra Label Barcode Printers

RESOLUTION / ANSWER

 

Địa chỉ IP Address được sét trên máy in Zebra bao gồm hai loại : có dây (Wired) và không dây (Wireless - Wifi).

Để gán hay sét địa chỉ IP tĩnh cho dòng máy in Zebra chúng ta có một số cách sau đây.

 

Cách 1: Sử dụng Zebra Setup Utilities (ZSU).

Cách 2: Gán IP trên bảng điều khiển LCD hoặc Touch.

Cách 3: Gán IP sử dụng trình duyệt Web - Print Server.

 

 

Download và cài đặt Zebra Setup Utilities (ZSU)

Kết nối cáp USB tới máy in.

Gán IP Address sử dụng cáp mạng (mạng LAN) - Wired

 

Bước 1: Mở phần mềm Zebra Setup Utilities (ZSU)

 

Bước 2: Click chọn máy in cần gán địa chỉ IP AddressClick chọn: Configure Printer Connectivity

 

Bước 3: Của sổ Connectivity Setup Wizard, click chọn Wired > Click Next

 


Cửa sổ xuất hiện:

 


Click chọn Internal Print Server - Nếu máy in được tích hợp card LAN theo máy in.

 

Click chọn External Print Server - Nếu máy in lắp card LAN bên ngoài máy in qua cổng LPT hoặc sử dụng Print Server bên thứ 3.

 

Bước 4: Chọn Static > Nhập hay gán địa chi IP Address, Subnet Mask, Default Gateway

 

 

Sau khi nhập xong. Click Next

 

Bước 5: Cửa sổ xuất hiện thông số cấu hình bằng tập lệnh ZPL, Click Finish > gửi cấu hình xuống máy in (đèn LED DATA hiển thị nhấp nháy xanh).


 

Bước 6: Gỡ cáp USB ra khỏi máy in. 

 

Bước 7 : Khởi động lại máy in hoặc Reset card mạng trên bảng điều khiển.

 


 

-------------------------------------------------------------

Gán IP Address sử dụng card Wireless - WiFi 

 

Bước 1: Mở phần mềm Zebra Setup Utilities (ZSU)

 

Bước 2: Click chọn máy in cần gán địa chỉ IP tĩnh cho card Wireless

 


Bước 3:  Click chọn Configure Printer Connectivity > Wireless > Click Next.Bước 4: Click chọn StaticNhập IP Address, Subnet Mask, Default Gateway.
Bước 5: Nhập tên WIFI vào ô ESSID, chọn kiểu bảo mật wireless : Security mode > Click NextBước 6: Chọn String. Nhập mật khẩu wifi vào ô text. Click Next

 


Bước 7: Cửa sổ hiện thị thông số cài đặt địa chỉ IP cho card wireless và mật khẩu, kiểu bảo mật -> kiểm tra lại thông tin .Bước 8: Click Finish để gửi thông số cài đặt xuống máy in.

 

Bước 9: Rút cáp USB ra khỏi máy in. Khởi động lại máy in hoặc Reset card mạng.


 


 

================================

Cách 2: Gán IP trên bảng điều khiển LCD hoặc Touch.

Lưu ý: Phải cắm rack mạng vào card LAN đối với mạng có dây (mạng LAN).

Đối với dòng Xi4 Series, 105SL Plus, ZM Series:
Đối với dòng Zebra ZT230, ZT410, ZT420, ZT510, ZT610, ZT620 with LCD Screen 


 

-------------------------------------------------------

Gán IP Address sử dụng cáp mạng (mạng LAN) - Wired

Lưu ý: Phải cắm rack mạng vào cổng LAN máy in 

Bước 1: Từ màn hình Home. Touch chọn MenuBước 2:  Touch chọn Connection > Primary Network > Wired


 

Bước 3: Touch chọn Wired > Wired IP Protocol > PermanentBước 4: Touch chọn Wired > Wired IP Address > Nhập địa chỉ Wired IP Address, Wired Subnet, Wired Gateway.Bước 5: Lưu địa chỉ IP Address vừa gán bằng cách Reset Network

 > Hoặc khởi động lại máy in để lưu.

 


 

------------------------------------------------------------

Gán IP Address sử dụng card Wireless - WiFi 

 

Bước 1:  > theo bước 1 bên trên.

Bước 2: Touch chọn Connection > Primary Network > WLAN

 


 

Bước 3; Bước 4 : thực hiện theo bên trên.

 

Bước 5: Touch Connection > WLAN > ESSID Nhập tên WIFI cần kết nối.

 


Bước 6: Nhập mật khẩu WIFI. Touch Connection > WLAN > WLAN Security

 


 

 Bước 7: Touch chọn băng tần : 2.4 GHZ hoặc 5 GHz . Connection > WLAN > WLAN Band

 


 

Bước 8: Mặc định Country Code > mặc định.

Bước 9:  Thực hiện Bước 5 bên trên -> Lưu.

 

 

 


==================================

 

Cách 3: Gán IP sử dụng trình duyệt Web - Print Server

 

Bước 1: Cắm rack mạng vào cổng LAN trên máy in.

 

Bước 2: Kiểm tra địa chỉ IP trên máy in hiển thị trên màn hình LCD hoặc thực hiện lệnh CANCEL TEST -> xem thông tin địa chỉ IP máy in.


Bước 3: Gõ địa chỉ IP của máy in vào thanh địa chỉ trình duyệt WebBước 4:  Click View and Modify Printer Settings


Bước 5: Nhập mật khẩu : 1234 (mặc định). Click Submit Changes
Bước 6: Click Access Granted Bước 7: Click Network Configuration
Bước 8: Click chọn TCP/IP Settings


Nhập:

- IP ADDRESS.

- IP PROTOCOL -> PERMANENT.

- SUBNET MASK .

- DEFAULT GATEWAY .


Bước 9: CLICK Submit ChangesBước 10: Click View and Modify Printer Settings > Save Current Configuration

 

 


 

> Cửa sổ màn hình lưu lại cấu hình:
Bước 11: Trở lại màn hình Home > Click Reset Network -> Lưu.APPLICABLE PRODUCTS

All Zebra Label Barcode Printers


ZT200 Series: ZT210, ZT220, ZT230.

ZD Series: ZD420, ZD620, ZD421, ZD621.

Xi4 Series: 110Xi4, 140Xi4, 170Xi4, 220Xi4.

ZM Series: ZM400, ZM600.

GK Series, GX Series, GC Series, GT Series.

ZT510.

105SL Plus.

ZT400 Series: ZT410, ZT420, ZT411, ZT421.

ZE500 Series: ZE500-4, ZE500-6.

ZE511, ZE521.

Mobile Printers.

S4M, Z4M, Z6M.Zebra Printer

Intermec Printer