20230725

Cảm biến giấy Zebra 105SL Plus (P1053360-002)

 

 Cảm biến giấy Zebra 105SL Plus thực hiện chức năng nhận diện quy cách, loại giấy - nhãn được sử dụng.


  • Chức năng hay nhiệm vụ chính cảm biến giấy Zebra 105SL Plus nhận diện quy cách loại giấy, tem, nhãn được sử dụng: Non-Continuous hay Continuous.
  • Cấu tạo chính cảm biến giấy Zebra 105SL Plus từ hai thành phần: Upper Sensor và Lower Sensor.
  • Tùy biến di chuyển vị trí cả hai thành phần cảm biến Upper và Lower tương thích với đa dạng kiểu nhãn hay định dạng tem.
  • Được điều khiển hay cài đặt từ ngôn ngữ ZPL -> tùy chỉnh tự động hiệu chỉnh tem, nhãn hoặc hiệu chỉnh bằng tay (AUto-Calibrate or Manual Calibrate Media).
  • Cảm biến giấy Zebra 105SL Plus tương thích hay sử dụng chung cho dòng  Zebra105SL.


Xem thêm:

 

    -> Sửa lỗi Error Condition Paper Out.


Thông số kỹ thuật


Hãng sản xuất

 Zebra Corp Technologies Inc

Part Number

 P1053360-002

Mô tả

 Media Sensor 105SLPlus

Xuất xứ

 China.

Dòng máy hỗ trợ

 Zebra 105SL Plus.

 Zebra 105SL.


No comments:
Write comments

Zebra Printer

Intermec Printer