20180813

Máy in PX4i lỗi Ribbon fitted

 

Đặt vấn đề:
 • Tại sao máy in Intermec PX4i không cuộn mực in trong lúc in hay ấn nút Feeed ?
 • Lỗi xuất hiện trên Intermec PX4i “ Ribbon fitted” có ý nghĩa như thế nào ?
 • Ribbon fitted error ?
 • PX6i xuất hiện lỗi ribbon fitted và ngừng in ?
Áp dụng:
 • Intermec PFxx, PMxx, PXxx.
 • PF4i, PM4i, PX4i, PX6i
Giải quyết vấn đề:
Hầu hết các dòng máy in Intermec (Honeywell) hỗ trợ hai kiểu in nhãn (giấy) chính:
 • Direct Thermal (DT) - dùng cho Giấy cảm nhiệt → không cần mực in.
 • Thermal Transfer (TTR) - dùng cho Giấy thường→ sử dụng mực in.
Kiểu in DT thường được sử dụng cho các nhãn cảm nhiệt có cấu tạo là lớp mực được phủ bên dưới 
và dưới áp lực cùng độ nóng đầu in sẽ in thông tin trên bề mặt nhãn. Còn kiểu in TTR sẽ được dùng 
cho giấy thường, dưới áp lực của đầu in và độ nóng của đầu in đốt dải ruy băng mực sau đó dán lên 
bề mặt giấy tạo nên thông tin cần thiết.
Dưới đây là hướng dẫn chỉnh kiểu in sử dụng mực in TTR trên PFxx, PMxx, PXxx:
Đối với máy in sử dụng ngôn ngữ máy IPL:
 1. Ấn Setup để vào trình menu.
 2. Ấn mũi trên trỏ phải cho tới khi thấy “MEDIA” xuất hiện, ấn Enter.
 3. Ấn mũi tên trỏ phải cho tới khi thấy “Paper Type” xuất hiện, ấn Enter.
 4. Ấn mũi tên trỏ phải cho tới khi thấy “TTR” xuất hiện, ấn Enter.
 5. Ấn Setup để thoát.
Đối với máy in sử dụng ngôn ngữ Fingerprint hoặc Direct Protocol:
 1. Ấn Setup để vào memu.
 2. Ấn phím F3 cho tới khi xuất hiện “MEDIA”, ấn Enter.
 3. Ấn F3 cho tới khi xuất hiện “Paper Type”, ấn Enter.
 4. Ấn F3 cho tới khi xuất hiện Transfer, ấn Enter.
 5. Ấn Setup để thoát.
Đối với máy in sử dụng ZSim, DSim hoặc ngôn ngữ máy khác:
 1. Ấn Setup để vào menu.
 2. Nhập mật khẩu 8311, ấn Enter.
 3. Thực hiện tuần tự các bước tương như máy in sử dung ngôn ngữ Fingerprint / Direct Protocol bên trên.

Lưu ý: Khi chúng ta sử dụng một số phần mềm in mã vạch (in nhãn) như : Bartender,
 Nice Label, Data Matrix, CodeSoft,... sẽ cho phép cấu hình hay chỉnh sửa một số thông
 số trên máy in trong đó có cả thay đổi kiểu in (DT hay TTR). Mục đó thường có tên Paper Type.

No comments:
Write comments

Zebra Printer

Intermec Printer