20180717

Reset mặc định máy in Zebra ZT410 ZT420

 

Đặt vấn đề:
  • Cách đưa máy in Zebra ZT410 về mặc định nhà sản xuất ?
  • Các bước tiến hành factory default ZT410, ZT420 ?
Áp dụng:
  • Máy in mã vạch Zebra ZT410
  • Zebra ZT410, ZT420
Giải quyết vấn đề:
Factory Default là thao tác đưa máy in về mặc định nhà sản xuất, thao tác này có chức năng khắc phục một số lỗi mà trước đó đã căn chỉnh hoặc cài đặt mà không có hiệu quả. Nên note những thông số cài đặt trước đó để setup lại sau khi tiến hành reset mặc định máy in.
Cách 1: Sử dụng tổ hợp phím tắt:
1. Tắt máy in và chờ khoảng 1 phút..
2. Bấm và giữ FEED + PAUSE, đồng thời bật nguồn máy in.
3. Giữ FEED + PAUSE cho tới khi đèn LED đầu tiên tắt.
Khi này máy in sẽ tiến hành reset mọi thông số về mặc định nhà sản xuất.

Cách 2: Sử dụng bảng điều khiển & màn hình LCD phía trước máy in
1. Vào trình menu trên màn hình LCD phía trước máy in.
2. di chuyển tới Tools.
3. Chọn LOAD DEFAULT - FACTORY.
Cách 3: Sử dụng câu lệnh ZPL
Gửi câu lệnh: ^JUF
bằng cách sử dụng Driver cài trên máy tính hoặc Zebra Setup Utilities
Cách 4: Sử dụng ZDesigner Driver
1. Start\Control Panel\Devices and Printers\<Chọn ZT410>
2. Click phải chuột chọn Printing Preferences
3. Click chọn tab Tools.
4. Click chọn tab Tools
Cửa sổ Command type: Action
Cửa sổ Command name: Load factory defaults
Sau đó click Send


Cheer !No comments:
Write comments

Zebra Printer

Intermec Printer