20180727

Factory máy in PD43 PC43t PC23d

 

Đặt vấn đề/Câu hỏi:
  • Tôi có thể đưa máy in về mặc định nhà sản xuất bằng tay trên Intermec PC23d ?
  • Làm thế nào có thể Factory Default máy in PD43c mà không sử dụng PrintSet hoặc Web Admin Console ?
  • PC43t xuất hiện thông báo trên LED : Out of media ?
  • Factory máy in PD43, PM42 bằng bảng điều khiển và màn hình LCD phía trước máy in ?

Áp dụng:
  • Printers Hardware: PC23d, PC43d, PC43t, PD43,PM42
  • Printers Hardware: HON PC23d Desktop Printer
  • Printers Hardware: HON PC43 Desktop Printer
  • Printers Hardware: HON PD43 (LCD) Industrial Printer
Giải quyết vấn đề:
Như các bài viết trước chúng tôi đã giới thiệu về máy “Icon printer” của Intermec by Honeywell
là dòng máy được thiết kế không có màn hình LCD mà chỉ có một hoặc một số phím điều khiển 
và bảng LED trạng thái. Mọi cài đặt hay cấu hình đều phải thông qua driver hoặc phần mềm - tools 
chức năng,...
Trong bài viết này gồm 2 nội dung chính
  • Factroy Default máy in bằng tay trên máy in không có màn hình LCD
  • Factory Default máy in trên bảng điều khiển và màn hình LCD
Thực hiện
Factory default Icon Printer
1. Tắt máy in và đợi khoảng 30s.
2. Kéo chốt lắp đậy máy in và mở lắp đậy máy in lên
3. Trong khi lắp đậy máy in vẫn mở, bật máy in lên.
4. Quan sát khi chỉ còn 1 đèn LED duy nhất trên một hàng thì ấn và giữ nút “Feed/Pause”.
5. Quan sát đèn led : Maintenance bắt đầu sáng nhấp nháy thì nhả nút “Feed/Pause” .
6. Đợi 30s và đóng lắp đậy lại.
Factory default bằng bảng điều khiển và màn hình LCD
1. Sử dụng bảng điều khiển phía trước máy in, Từ “Menu” > “Tools” > “Restore defaults”
2.  Lựa chọn những mục cần đưa về thông số mặc định bằng cách ấn nút Enter ở giữa, 
sau khi đã lựa chọn xong sử dụng nút con trỏ xuống dưới để xác nhận.
3. Sau khi màn hình xuất hiện xác nhận Restore and Restart. Máy in sẽ tiến hành khởi động lại.
4. Máy in sẽ khởi động lên trình First Run Wizard
Xem thêm:No comments:
Write comments

Zebra Printer

Intermec Printer