20180713

Căn chỉnh cảm biến máy in GT800

 

Đặt vấn đề:
  • Máy in GT800 in nhảy cóc trong lúc in ?
  • GT800 in không liên tục, in một nửa tem ?
  • Máy in tem GT800 in tràn sang hai tem khác nhau ?

Áp dụng:
  • Máy in Zebra GT800
Giải quyết vấn đề:
Để giải quyết một số vấn đề nếu trên chúng ta thực hiện theo các bước bên dưới, do cảm biến nhận giấy in (nhãn)
không chính xác nên thỉnh thoảng xảy ra hiện tượng trên.
Cách 1: Hiệu chỉnh cảm biên nhãn bằng tay trên máy in GT800
1. Tắt máy in và đợi khoảng 2 phút.
2. Lắp nhãn và ruy băng mực (nếu dùng) vào máy in bình thường.
3. Bật công tắc nguồn.
4. Ấn và giữ nút FEED cho tới khi đèn LED nháy sáng xanh một lần sau đó là nháy lần hai và cho tới khi đèn LED nháy 7 lần
 liên tiếp. Nhả nút FEED ra .
5. Máy in sẽ tiến hành hiệu chỉnh cảm biến theo nhãn đã lắp trong máy, sau đó máy in sẽ đẩy  vài nhãn trắng ra khỏi máy in
 đúng vị trí xé nhãn (tear bar). Hoàn tất quá trình này nó sẽ ghi lại thông tin vào bộ nhớ máy in.
6.Ấn nút Feed lại, một nhãn trắng sẽ đảy ra khỏi máy in đúng vị trí xé nhãn (tear bar). Nếu máy in vần không đẩy nhãn
chính xác thì chúng ta thử đưa máy in về mặc định (Factory máy in GT800).

Lưu ý: Cách thực hiện trên bằng tay sẽ vô hiệu hóa chức năng tự động căn chỉnh nhãn mỗi khi tắt, mở máy in và mở lắp máy in.
Cách 2: Thực hiện hiệu chỉnh cảm biến trên ZDesigner Driver
Chuẩn bị:
  • Máy tính đã cài đặt Driver Zebra GT800
  • Máy in Zebra GT800 đã lắp giấy in, mực in (nếu dùng) & máy in ở trạng thái Ready (đèn LED sáng xanh).
Tiến hành:
1. Start/Control Panel/Devices and Printer/<máy in Zebra GT800>
2. Click phải chuột vào máy in GT800 và chọn: Printing Preferences.
3. Cửa sổ cấu hình xuất hiện, Click chọn tab Tools.
  • Trên cửa sổ Command type click chọn: Action
  • Cửa sổ Command name: click chọn Calibrate media
  • Sau đó click Send.
Máy in sẽ đẩy vài nhãn trắng ra khỏi máy in. và lưu cấu hình thông tin định dạng nhãn được lắp.
Chúng ta kiểm tra lại bằng cách ấn nút Feed để máy in đẩy ra một nhãn đúng vị trí xé nhãn trên thanh Tear bar. 
Nếu máy vẫn không đẩy ra đúng vị trí, chúng ta thử thực hiện thao tác Factory Default máy in.

Chúc các bạn thực hiện thành công !

No comments:
Write comments

Zebra Printer

Intermec Printer