20180205

Video kết nối SQL và ZebraDesigner Pro

 

Đặt vấn đề:

  • Cách kết nối SQL trên phần mềm in mã vạch ZebraDesigner Pro ?
  • Không thấy xuất hiện kết nối SQL trên ZebraDesigner Pro 2 ?
  • Cách in nhãn tự động sử dụng cơ sở dữ liệu SQL ?
Giải quyết vấn đề:
Lợi ích của in tự động dựa trên cơ sở dữ liệu SQL:
  • Quản lý số lượng in chính xác.
  • Dữ liệu được tích hợp sẵn cũng phần mềm.
  • In tự động, tùy chọn các sản phẩm cần in tem.
Để giải quyết các vấn đề trên, chúng ta thực hiện theo các bước theo video dưới đây:

Áp dụng:
  • Microsoft SQL
  • Phần mềm in mã vạch ZebraDesigner Pro 
Xem thêm:


No comments:
Write comments

Zebra Printer

Intermec Printer