20180130

Video kết nối Excel phần mềm Bartender

 

Đặt vấn đề:
  • Cách kết nối Excel tới phần mềm in mã vạch Bartender ?
  • In nhãn mã vạch tự động từ file Excel trên Bartender 2016 ?
Giải quyết vấn đề:
Những tiện ích khi sử dụng Bartender để in mã vạch:
  • Giao diện thân thiện.
  • Hỗ trợ kết nối nhiều loại cơ sở dữ liệu: Text, Excel, Access, SQL, Oracle,...
  • Quản lý số lượng in dễ dàng
  • Hỗ  trợ in các thẻ tag RFID
Dưới đây là Video hướng dẫn kết nối Microsoft Excel tới Bartender 2016

Áp dụng:
  • Phần mềm Bartender 2016
  • Microsoft Excel
Xem thêm:No comments:
Write comments

Zebra Printer

Intermec Printer